logo-ouznanje

adresa: Zemun, Glavna 18
tel/fax: 011 316 35 89, 011 210 87 29
e-mail: info@ouznanje.co.rs

TopBanerPocetnaBlue

Za polaznike koji nisu radili na poslovima specijalizovanog zavarivača i žele da se obuče

Osposobljavanjem za specijalizovanog zavarivača se stiču znanja i veštine specijalizovanih postupaka zavarivanja: zavarivanje pod praškom, elektrootporno zavarivanje, tačkasto zavarvanje, zavarivanje kotrljanjem, bradavičasto zavarivanje. Polaznici uče kako se priprema materijal za zavarivanje, upoznaju se sa alatima, mašinama i materijalima, upotrebom mašinskih makaza, aparata i aparature za zavarvanje, čišćenjem, brušenjem, doradom i zaštitom gotovih proizvoda.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima specijalizovanog zavarivača. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za specijalizovanog zavarivača, Osnovi mašinstva i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja za specijalizovanog zavarivača
 2. Osnovi mašinstva
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za specijalizovanog zavarivača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima specijalizovanog zavarivača .

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima specijalizovanog zavarivača - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima specijalizovanog zavarivača , a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima specijalizovanog zavarivača najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za specijalizovanog zavarivača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima specijalizovanog zavarivača.

Objavljeno u Mašinska struka
OPIS ZANIMANJA
 • Ocrtavanje i obeležavanje
 • Alati i mašine za sečenje materijala
 • Mašine za obradu materijala
 • Postavljanje i podešavanje alata na presama
 
 • Održavanje mašina, alata i pribora
 • Presovanje u kalupima
 • Presovanje istiskivanjem
 • Zaštita na radu

 

TRAJANJE OBUKE
 • 3 meseca / 240 sati
 • 6 meseci / 600 sati
 • 9 meseci / 1.160 sati

* Dužina trajanja obuke zavisi od godina starosti polaznika : punoletni 3 meseca, maloletni 6 ili 9 meseci

PRAKSA JE BESPLATNA

ISPITI / PROVERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI

Po završenoj obuci ili sa radnim iskustvom minimum 3 meseca polažu se 4 ispita:

 • osnovi struke
 • tehnologija zanimanja
 • bezbednost i zaštita na radu
 • praksa
SERTIFIKAT

Polaznici dobijaju SERTIFIKAT STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI za PRESERA sa kojim mogu otvoriti svoju zanatsku radnju ili raditi na tim poslovima kod drugog poslodavca

VALIDNOST SERTIFIKATA

Naši sertifikati su priznati od strane inspekcije rada i inspekcije za bezbednost i zdravlje na radu. Takođe, priznate su i u inostranstvu.

IZGLED DIPLOME

Zanati

ISPITNA PITANJA

Ovde možete preuzeti ISPITNA PITANJA.

 

CENA VEĆ OD 15.600 DINARA.

PLAĆANJE U 2 I VIŠE RATA GOTOVINOM, ČEKOVIMA ILI PREKO ADMINISTRATIVNE ZABRANE.

Objavljeno u Mašinska struka
OPIS ZANIMANJA
 • Alat, pribor i mašine koji se koriste u radu
 • Metali i legure : osobine, svojstva i postupci obrade
 • Obrada metala rezanjem, oštrenjem i bušenjem
 
 • Postupak razvlačenja lima
 • Sredstva za hlađenje i podmazivanje brusačkog kamena
 • Podmazivanje : mehanizmi, izbor vrste i pravilna primena
 • Zaštita na radu

 

TRAJANJE OBUKE
 • 3 meseca / 240 sati
 • 6 meseci / 600 sati
 • 9 meseci / 1.160 sati

* Dužina trajanja obuke zavisi od godina starosti polaznika : punoletni 3 meseca, maloletni 6 ili 9 meseci

PRAKSA JE BESPLATNA

ISPITI / PROVERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI

Po završenoj obuci ili sa radnim iskustvom minimum 3 meseca polažu se 4 ispita:

 • osnovi struke
 • tehnologija zanimanja
 • bezbednost i zaštita na radu
 • praksa
SERTIFIKAT

Polaznici dobijaju SERTIFIKAT STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI za OŠTRAČA ALATA sa kojim mogu otvoriti svoju zanatsku radnju ili raditi na tim poslovima kod drugog poslodavca

VALIDNOST SERTIFIKATA

Naši sertifikati su priznati od strane inspekcije rada i inspekcije za bezbednost i zdravlje na radu. Takođe, priznate su i u inostranstvu.

IZGLED DIPLOME

Zanati

ISPITNA PITANJA

Ovde možete preuzeti ISPITNA PITANJA.

 

CENA VEĆ OD 15.600 DINARA.

PLAĆANJE U 2 I VIŠE RATA GOTOVINOM, ČEKOVIMA ILI PREKO ADMINISTRATIVNE ZABRANE.

Objavljeno u Mašinska struka

Za polaznike koji nisu radili na poslovima metalorezača i žele da se obuče

Na praktičnoj obuci za metalorezača kandidati se obučavaju da brzo, spretno i efikasno vrše rezanje metala. Na obuci se upoznaju sa alatima i mašinama za sečenje metala, postupcima prerade, preradi osnovnih sirovina i oblikovanju i izradu konačnih predmeta, primeni mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima metalorezača. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za metalorezača, Osnovi struke i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja za metalorezača
 2. Osnovi struke
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za metalorezačasa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima metalorezača.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima metalorezača - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima metalorezača, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima metalorezača najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za metalorezača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima metalorezača.

Objavljeno u Mašinska struka

Za polaznike koji nisu radili na poslovima metalobušača i žele da se obuče

Na praktičnoj obuci za metalobušača kandidati se obučavaju da brzo, spretno i efikasno vrše izradu i obradu rupe ili otvora na metalnoj površini. Na obuci se upoznaju sa alatima i mašinama za bušenje metala, primeni otpora pri bušenju, preradi osnovnih sirovina i oblikovanju i izradi konačnih predmeta, primeni mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima metalobušača. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za metalobušača, Osnovi mašinstva i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja za metalobušača
 2. Osnovi mašinstva
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za metalobušača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima metalobušača.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima metalobušača- provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima metalobušača, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima metalobušača najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za metalobušača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima metalobušača.

Objavljeno u Mašinska struka
OPIS ZANIMANJA
 • Alat, pribor i mašine koji se koriste u radu
 • Postupci merenja i kontrole
 • Tehnološka priprema za brušenje
 • Priprema mašine za obradu određenog dela po radnom nalogu - ubacivanje alata u mašinu, umeravanje alata, hvatanje pozicije komada
 • Zaštita na radu
 
 • Obrada predmeta od metala specijalnim brusilicama
 • Poslovi rendisanja prema konstruktivnoj dokumentaciji
 • Kontrola tačnost i kvalitet obrade
 • Svakodnevna kontrola i održavanja mašine i alata

 

TRAJANJE OBUKE
 • 3 meseca / 240 sati
 • 6 meseci / 600 sati
 • 9 meseci / 1.160 sati

* Dužina trajanja obuke zavisi od godina starosti polaznika : punoletni 3 meseca, maloletni 6 ili 9 meseci

PRAKSA JE BESPLATNA

ISPITI / PROVERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI

Po završenoj obuci ili sa radnim iskustvom minimum 3 meseca polažu se 4 ispita:

 • osnovi struke
 • tehnologija zanimanja
 • bezbednost i zaštita na radu
 • praksa
SERTIFIKAT

Polaznici dobijaju SERTIFIKAT STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI za METALOBRUSAČA sa kojim mogu otvoriti svoju zanatsku radnju ili raditi na tim poslovima kod drugog poslodavca

VALIDNOST SERTIFIKATA

Naši sertifikati su priznati od strane inspekcije rada i inspekcije za bezbednost i zdravlje na radu. Takođe, priznate su i u inostranstvu.

IZGLED DIPLOME

Zanati

ISPITNA PITANJA

Ovde možete preuzeti ISPITNA PITANJA.

 

CENA VEĆ OD 15.600 DINARA.

PLAĆANJE U 2 I VIŠE RATA GOTOVINOM, ČEKOVIMA ILI PREKO ADMINISTRATIVNE ZABRANE.

Objavljeno u Mašinska struka
OPIS ZANIMANJA
 • Alat i pribor za održavanje kompresora
 • Podela i principi rada različitih vrsta kompresora : klipni, rotacioni i spiralni
 • Tehničko održavanje instalacija kompresora i električnih jedinica
 
 • Redovno servisiranje kompresora : zamena ulja, filtera ulja i vazduha, separatora, regulatora i kaiševa
 • Remont vijčanog bloka kompresora, ležajeva elektromontora i kompresorskih glava
 • Zamena ventilskih ploča i termostata ulja
 • Zaštita na radu

 

TRAJANJE OBUKE
 • 3 meseca / 240 sati
 • 6 meseci / 600 sati
 • 9 meseci / 1.160 sati

* Dužina trajanja obuke zavisi od godina starosti polaznika : punoletni 3 meseca, maloletni 6 ili 9 meseci

PRAKSA JE BESPLATNA

ISPITI / PROVERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI

Po završenoj obuci ili sa radnim iskustvom minimum 3 meseca polažu se 4 ispita:

 • osnovi struke
 • tehnologija zanimanja
 • bezbednost i zaštita na radu
 • praksa
SERTIFIKAT

Polaznici dobijaju SERTIFIKAT STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI za SERVISERA / MEHANIČARA ZA ODRŽAVANJE KOMPRESORA sa kojim mogu otvoriti svoju zanatsku radnju ili raditi na tim poslovima kod drugog poslodavca

VALIDNOST SERTIFIKATA

Naši sertifikati su priznati od strane inspekcije rada i inspekcije za bezbednost i zdravlje na radu. Takođe, priznate su i u inostranstvu.

IZGLED DIPLOME

Zanati

ISPITNA PITANJA

Ovde možete preuzeti ISPITNA PITANJA.

 

CENA VEĆ OD 15.600 DINARA.

PLAĆANJE U 2 I VIŠE RATA GOTOVINOM, ČEKOVIMA ILI PREKO ADMINISTRATIVNE ZABRANE.

Objavljeno u Mašinska struka
OPIS ZANIMANJA
 • Alat, pribor i mašine u procesu rada
 • Merenje i kontrolisanje
 • Pregled i priprema podloge
 • Mehanizmi i maziva
 • Savremeni motori, podela, klasifikacija i taktovi motora
 • Delovi OTO i DIZEL motora i njihovo napajanje
 
 • Upravljački i kočioni mehanizam
 • Kočnice, karoserija i točkovi
 • Servis i održavanje građevinske mehanizacije(bager, kiper, buldožer, kamion...)
 • Održavanje hidraulike, popravke mehanike i elektronike
 • Radionički remont mašina i opreme
 • Zaštita na radu

 

TRAJANJE OBUKE
 • 3 meseca / 240 sati
 • 6 meseci / 600 sati
 • 9 meseci / 1.160 sati

* Dužina trajanja obuke zavisi od godina starosti polaznika : punoletni 3 meseca, maloletni 6 ili 9 meseci

PRAKSA JE BESPLATNA

ISPITI / PROVERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI

Po završenoj obuci ili sa radnim iskustvom minimum 3 meseca polažu se 4 ispita:

 • osnovi struke
 • tehnologija zanimanja
 • bezbednost i zaštita na radu
 • praksa
SERTIFIKAT

Polaznici dobijaju SERTIFIKAT STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI za MEHANIČARA GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE - GRAĐEVINSKIH MAŠINA sa kojim mogu otvoriti svoju zanatsku radnju ili raditi na tim poslovima kod drugog poslodavca

VALIDNOST SERTIFIKATA

Naši sertifikati su priznati od strane inspekcije rada i inspekcije za bezbednost i zdravlje na radu. Takođe, priznate su i u inostranstvu.

IZGLED DIPLOME

Zanati

ISPITNA PITANJA

Ovde možete preuzeti ISPITNA PITANJA.

 

CENA VEĆ OD 15.600 DINARA.

PLAĆANJE U 2 I VIŠE RATA GOTOVINOM, ČEKOVIMA ILI PREKO ADMINISTRATIVNE ZABRANE.

Objavljeno u Mašinska struka
OPIS ZANIMANJA
 • Mašine, alati, oprema i pribor za rad
 • Ocrtavanje, obeležavanje, merenje i kontrola
 • Ručna obrada : ispravljanje, turpijanje, odvajanje sekačem, sečenje, savijanje, bušenje, upuštanje, razvrtanje, rezanje navoja, brušenje
 • Spajanje lepljenjem i zakivanjem, meko i tvrdo lemljenje, zavarivanje
 
 • Mašinsko sečenje lima, presovanje i valjanje
 • Izrada delova od lima složenog oblika
 • Montaža krovnih i fasadnih limova
 • Izvođenje limarskih radova vezanih za građevinarstvo (rezanje i krojenje lima, obrada i svijanje, montaža limenih konstrukcija
 • Površinska zaštita
 • Zaštita na radu

 

TRAJANJE OBUKE
 • 3 meseca / 240 sati
 • 6 meseci / 600 sati
 • 9 meseci / 1.160 sati

* Dužina trajanja obuke zavisi od godina starosti polaznika : punoletni 3 meseca, maloletni 6 ili 9 meseci

PRAKSA JE BESPLATNA

ISPITI / PROVERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI

Po završenoj obuci ili sa radnim iskustvom minimum 3 meseca polažu se 4 ispita:

 • osnovi struke
 • tehnologija zanimanja
 • bezbednost i zaštita na radu
 • praksa
SERTIFIKAT

Polaznici dobijaju SERTIFIKAT STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI za GRAĐEVINSKOG LIMARA sa kojim mogu otvoriti svoju zanatsku radnju ili raditi na tim poslovima kod drugog poslodavca

VALIDNOST SERTIFIKATA

Naši sertifikati su priznati od strane inspekcije rada i inspekcije za bezbednost i zdravlje na radu. Takođe, priznate su i u inostranstvu.

IZGLED DIPLOME

Zanati

ISPITNA PITANJA

Ovde možete preuzeti ISPITNA PITANJA.

 

CENA VEĆ OD 15.600 DINARA.

PLAĆANJE U 2 I VIŠE RATA GOTOVINOM, ČEKOVIMA ILI PREKO ADMINISTRATIVNE ZABRANE.

Objavljeno u Mašinska struka
OPIS ZANIMANJA
 • Alat, pribor i mašine za rad i oštrenje alata
 • Vrste materijala, osobine, ispitivanje, termička obrada i površinska zaštita materijala
 • Merenje, kontrolisanje, ocrtavanje i obeležavanje
 • Obrada materijala : turpijanje, grebanje, bušenje, upuštanje i razvrtanje
 • Sečenje, rezanje i rendisanje materijala
 • Zaštita na radu
 
 • Oblikovanje lima i profila, izrada navoja i provlačenje
 • Obrada spajanjem i izrada bravarskih konstrukcija
 • Zaštita od korozije
 • Popravka bravarije na građevini : vrata, prozori, čelične konstrukcije
 • Kontrolisanje i popravka radova koje izvode drugi izvođači na građevini

 

TRAJANJE OBUKE
 • 3 meseca / 240 sati
 • 6 meseci / 600 sati
 • 9 meseci / 1.160 sati

* Dužina trajanja obuke zavisi od godina starosti polaznika : punoletni 3 meseca, maloletni 6 ili 9 meseci

PRAKSA JE BESPLATNA

ISPITI / PROVERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI

Po završenoj obuci ili sa radnim iskustvom minimum 3 meseca polažu se 4 ispita:

 • osnovi struke
 • tehnologija zanimanja
 • bezbednost i zaštita na radu
 • praksa
SERTIFIKAT

Polaznici dobijaju SERTIFIKAT STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI za GRAĐEVINSKOG BRAVARA sa kojim mogu otvoriti svoju zanatsku radnju ili raditi na tim poslovima kod drugog poslodavca

VALIDNOST SERTIFIKATA

Naši sertifikati su priznati od strane inspekcije rada i inspekcije za bezbednost i zdravlje na radu. Takođe, priznate su i u inostranstvu.

IZGLED DIPLOME

Zanati

ISPITNA PITANJA

Ovde možete preuzeti ISPITNA PITANJA.

 

CENA VEĆ OD 15.600 DINARA.

PLAĆANJE U 2 I VIŠE RATA GOTOVINOM, ČEKOVIMA ILI PREKO ADMINISTRATIVNE ZABRANE.

Objavljeno u Mašinska struka
Strana 1 od 3

Sertifikati

sertifikati logo horizontalni

2008. godine smo postali nosioci sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001:2008 čime smo omogućili našim polaznicima da po završenim obukama dobiju sertifikate koji su priznati i van teritorije naše zemlje.

Upisna mesta

 • Beograd - Autokomanda
  Bul. oslobođenja 18b
  011/3693-454, 060/55-35-180
 • Novi Sad
  TC Pariski magazin
  021/66-22-136, 060/55-35-185
 • Šabac
  Masarikova 10
  015/346-176, 060/55-35- 182
 • Sremska Mitrovica
  Stari šor 133
  022/610-076, 060/55-35-183
 • Zrenjanin
  Bulevar Milutina Milankovica bb
  023/521-337, 060/55-35-184

I u vašem gradu