Odštampajte ovu stranicu

Obuka za carinike-špeditere

Kurs za carinika-špeditera obuhvata osposobljavanje za obavljanje špediterskih poslova i poznavanje carinskih propisa na graničnim prelazima i carinskim zonama.
Kurs traje 6 meseci, jednom mesečno 5 časova, subotom u Beogradu. Ukupan fond časova konsultativne nastave je 30-35, a polaznici slušaju 5 predmeta, pripremaju ispite i polažu ih pred našom komisijom. U toku nastave obavezan je seminarski rad iz predmeta po izboru kandidata.

Predmeti koji se slušaju:

  1. Spoljnotrgovinsko devizno poslovanje,
  2. Međunarodni transport, špedicija i osiguranje,
  3. Carinska tarifa,
  4. Osnove carinskog sistema
  5. Carinski postupak sa poznavanjem robe

Šesti predmet je Privredno pravo za koje ne održavamo predavanja već polaznici sami spremaju ispit iz skripti.
Svaki predmet prati skripta koja je obavezna i kupuje se kako se koji predmet sluša.
Za pohađanje ovog kursa polaznici moraju imati završenu srednju školu (najmanje III stepen stručne spreme), jer je neophodno znanje stranog jezika, ocena se priznaje iz srednje škole.
Po uspešno položenim ispitima polaznici dobijaju diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za carinika-špeditera.

Srodni kursevi

1 komentar