Odštampajte ovu stranicu

Obuka za moderno poslovanje

Obuka za moderno vodjenje sopstvenog biznisa omogućava sticanje novih i unapređenje postojećih, ključnih znanja i veština neophodnih za moderno poslovanje, polazeći od pokretanja sopstvenog poslovanja pa do upravljanja tim poslovanjem. Posebna pažnja će biti posvećena upravljanju, tehnikama i veštinama direktne prodaje proizvoda ili usluga koje sprovode kompanije preko sopstvenog prodajnog osoblja (predstavnika prodaje, terenskih prodavaca). Kandidati će biti ohrabrivani za stvaranje novih poslovnih ideja čija realizacija može, za početak, da obezbedi samozapošljavanje. Posebna pažnja biće posvećena poslovnim veštinama kako bi stečeno znanje moglo biti primenjeno u praksi.

Kurs traje 5 meseci, jednom mesečno u vidu konsultacija u grupama od 6 do 12 polaznika. Ukupan fond časova je 96. Polaznici slušaju 5 predmeta, pripremaju ispite i polažu ih pred našom komisijom. Obezbeđena je odgovarajuća literatura za svaki predmet. Predavač prof. dr Milan Gašović.

Predmeti koji se slušaju :

1. Pokretanje sopstvenog biznisa
2. Upravljanje sopstvenom firmom
3. Tehnike i veštine direktne prodaje između kompanija - posredstvom prodajnog osoblja
4. Poslovne veštine i umeća
5. Privredno pravo

Šesti predmet je strani jezik koji se priznaje iz srednje škole. 

Po uspešno položenim ispitima polaznici dobijaju diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za menadžera za moderno poslovanje.