logo-ouznanje

adresa: Zemun, Glavna 18
tel/fax: 011 316 35 89, 011 210 87 29
e-mail: info@ouznanje.co.rs

TopBanerPocetnaBlue

Prekvalifikacija, dokvalifikacija, stručno osposobljavanje

Prekvalifikacija, dokvalifikacija, stručno osposobljavanje za samostalno obavljanje delatnosti i zanatski kursevi se realizuju u trajanju od 3, 6 ili 9 meseci zavisno od godina starosti polaznika odnosno ukupan fond časova je od 240 do 1160. Obuke su teorijsko-praktične i realizuju se u preduzećima, radionicama i zanatskim radnjama sa kojima Univerzitet sarađuje. Polaznik može i sam obezbediti praksu. Svakom polazniku je obezbeđena skripta koja prati kurs kao i dnevnik prakse koji se popunjava za vreme praktične nastave.

Po završenoj nastavi, polaznici polažu četiri ispita : Tehnologiju zanimanja, Osnove struke, Bezbednost i zaštita na radu i Praksa. Polaznici koji uspešno polože ispite dobijaju diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za konkretno zanimanje sa kojom mogu raditi u privatnom ili državnom preduzeću ili otvoriti samostalnu zanatsku, trgovinsku ili uslužnu radnju.

Organizujemo i proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji rade na određenim poslovima najmanje 3 meseca. Oni samo izlaze na ispit bez pohađanja kursa i po uspešno položenim ispitima dobijaju diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za konkretno zanimanje sa kojim mogu raditi u privatnom ili državnom preduzeću ili otvoriti samostalnu zanatsku radnju.

Sertifikati

sertifikati logo horizontalni

2008. godine smo postali nosioci sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001:2008 čime smo omogućili našim polaznicima da po završenim obukama dobiju sertifikate koji su priznati i van teritorije naše zemlje.

Upisna mesta

 • Beograd - Autokomanda
  Bul. oslobođenja 18b
  011/3693-454, 060/55-35-180
 • Novi Sad
  TC Pariski magazin
  021/66-22-136, 060/55-35-185
 • Šabac
  Masarikova 10
  015/346-176, 060/55-35- 182
 • Sremska Mitrovica
  Stari šor 133
  022/610-076, 060/55-35-183
 • Zrenjanin
  Bulevar Milutina Milankovica bb
  023/521-337, 060/55-35-184

I u vašem gradu