Odštampajte ovu stranicu

Obuka, kurs i prekvalifikacija za čuvara-portira

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima čuvara-portira - SAMO PROVERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima čuvara-portira, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima čuvara-portira najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za čuvara-portira sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima čuvara-portira.

Srodni kursevi