Odštampajte ovu stranicu

Obuka, kurs i prekvalifikacija za gerontodomaćice

OPIS ZANIMANJA
 • Promene u starosti
 • Promene u ponašanju starijih
 • Komunikacija sa starijima
 • Higijena ishrane-vrste namirnica i priprema hrane
 
 • Osnovi dijetetike
 • Infekcija
 • Osnovna znanja o lekovima
 • Higijena stanovanja
 • Zaštita na radu

 

TRAJANJE OBUKE
 • BEOGRAD - 1 meseca / 120 sati
 • UNUTRAŠNJOST - 2-3 meseca / 240 sati

PRAKSA JE BESPLATNA

ISPITI / PROVERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI

Po završenoj obuci ili sa radnim iskustvom minimum 3 meseca polažu se 4 ispita:

 • osnovi struke
 • tehnologija zanimanja
 • bezbednost i zaštita na radu
 • praksa
SERTIFIKAT

Polaznici dobijaju SERTIFIKAT STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI za GERONTODOMAĆICU sa kojim mogu otvoriti svoju zanatsku radnju ili raditi na tim poslovima kod drugog poslodavca

VALIDNOST SERTIFIKATA

Naši sertifikati su priznati od strane inspekcije rada i inspekcije za bezbednost i zdravlje na radu. Takođe, priznate su i u inostranstvu.

IZGLED SERTIFIKATA

Zanati

ISPITNA PITANJA

Ovde možete preuzeti ISPITNA PITANJA.

 

CENA VEĆ OD 18.000 DINARA.

PLAĆANJE U 2 I VIŠE RATA GOTOVINOM, ČEKOVIMA ILI PREKO ADMINISTRATIVNE ZABRANE.