Odštampajte ovu stranicu

Jednomesečni kurs daktilografije

Ovaj kurs obuhvata ovaladavanje sistemom desetoprstnog slepog kucanja na računaru. Ukupan fond časova je 40 i realizuje se u trajanju 4-5 nedelja za grupnu nastavu dok je fond za individualnu nastavu 16 časova predavanja sa profesorom i 14 časova samostalnog vežbanja. Nastava se održava tri puta nedeljno po tri školska časa u terminima koji mogu biti pre podne, posle podne ili u međusmeni. Nastava se može biti grupna ili individualna.

Kurs prati knjiga koja je obavezna u kojoj se nalaze vežbe koje se rade na časovima, a iz kojih polaznici treba da vežbaju i kod kuće.

Po završenoj obuci, polaznik dobija uvrenje o završenom jednomesečnom kursu daktilografije.

Srodni kursevi