Odštampajte ovu stranicu

Petomesečni kurs daktilografije

U petomesečnom kursu daktilografije, pored obuke ovladavanja sistemom desetoprstnog slepog kucanja, polaznici pohađaju nastavu iz poslovne kulture, pravopisa, korespondencije i uvoda u računare. Ukupan fond časova je 130 i realizuje se u trajanju od 5 meseci, dva do tri pute nedeljno po tri školska časa u terminima koji mogu biti pre podne, posle podne ili u međusmeni.

Svaki predmet prati skripta koja je obavezna, a nastava može biti grupna ili individualna.

Po završenoj nastavi polažu se ispiti iz svakog predmeta iz koga su bila predavanja, a po uspešno položenim svim ispitima polaznik dobija uvrenje o završenom petomesečnom kursu daktilografije.

Srodni kursevi