Odštampajte ovu stranicu

Škola knjigovodstva i vođenja poslovnih knjiga

SADRŽAJ OBUKE-RUČNO VOĐENJE KNJIGA
 • Zakonski propisi koji regulišu vođenje poslovnih knjiga
 • Kontni okvir i primena
 • Otvaranje poslovnih knjiga
 • Osnovna sredstva i izvori sredstava – nabavka, prodaja
 • Amortizacija i revalorzacija osnovnih sredstava i kapitala
 • Knjigovodstvena evidncija novčanih sredstava na žiro računu, računu izdvojenih sredsata i blagajni
 • Evidencija hartija od vrednosti
 • Evidencija kratkoročnih potraživanja
 • Evidencija materijala – stanje, nabavka, utrošak
 
 • Evidencija nabavke i prodaja robe i gotovih proizvoda sa izradom kalkulacija cena
 • Obračun razlike u ceni u prodatoj robi
 • Troškovi - rashodi i kalkulacije
 • Knjigovodstveno obuhvatanje rashoda i prihoda
 • Obračun i knjiženje zarada
 • Utvrđivanje finansijskog rezultata, sastavljanje periodičnog i godišnjeg računa (bilans uspeha, bilans stanja i dr.)
 • Zaključivanje poslovnih knjiga
 • Sastavljanje kalkulacija cena, poreska evidencija i drugo

 

TRAJANJE OBUKE
 • U BEOGRADU
  * GRUPNA NASTAVA3 meseca - 76 časova - 54 časa ručno vođenje knjiga + 16 časova rad na računaru sa prezentacijom knjigovodstvenog programa + 4 časa ispit 
  * INDIVIDUALNA NASTAVA - 2 meseca - 48 časova 

 • U UNUTRAŠNJOSTI 
  * INDIVIDUALNA NASTAVA - 2 meseca - 56 časa ručno vođenje knjiga + 4 časa ispit 
ISPITI / PROVERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI

Po završenoj obuci polaže se ispit - pismena provera znanja - knjiženja promena u preduzeću uz sastavljanje početnog i završnog bilansa.

SERTIFIKAT

Zavisno od broja poena koji ostvare na završnom ispitu, polaznici dobijaju SERTIFIKAT STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI za KNJIGOVOĐU ili SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU sa kojim mogu samostalno voditi poslovne knjige za mala i srednja preduzeća, zanatske i uslužne radnje i agencije. Može se otvoriti agencije ili preduzeće za pružanje usluga u knjigovodstvu i potpisivati završni račun.

VALIDNOST SERTIFIKATA

Naši sertifikati su priznati od strane inspekcije rada i inspekcije za bezbednost i zdravlje na radu. Takođe, priznate su i u inostranstvu.

IZGLED DIPLOME

Zanati

PROVERA ZNANJA ZA ONE KOJI RADE U KNJIGOVODSTVU - 18.000 DINARA.

PLAĆANJE U 2 I VIŠE RATA GOTOVINOM, ČEKOVIMA ILI PREKO ADMINISTRATIVNE ZABRANE.

Srodni kursevi

1 komentar