Odštampajte ovu stranicu

Obuka, kurs i prekvalifikacija za pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju

Za polaznike koji nisu radili na poslovima pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju i žele da se obuče

Osposobljavanje za pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju podrazumeva obuku u kozmetičkim salonima gde kandidat stiče znanja i veštine obrade nokta i nokatne regije kao i nagodgradnju noktiju. Na praktičnoj obuci kandidati se upoznaju sa anatomijom šake i stopala, masažom stopala, histologijom kože, odstranjivanjem zadebljanja na petama, obradom noktiju ruke i noge, estetskim manikirom sa nadogradnjom noktiju, estetskim pedikirom, upotrebom alata i pribora.

Polaznici na obuku idu 2 meseca ili 70 školskih časova ukoliko su punoletni, a maloletni polaznici idu na obuku 3 meseca ili 100 časova.

Obuka se vrši u kozmetičkim salonima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju. Polaznik može i sam sebi obezbediti praksu o čemu je dužan da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju, Osnovi struke za pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

  1. Tehnologija zanimanja za pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju
  2. Osnovi struke za pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju
  3. Bezbednost i zaštita na radu
  4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u salonu gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju- provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju.

Srodni kursevi

2 komentara