Odštampajte ovu stranicu

Obuka, kurs i prekvalifikacija za poslove depilacije

Za polaznike koji nisu radili na poslovima depilacije i žele da se obuče

Osposobljavanje za poslove depilacije podrazumeva obuku u kozmetičkim salonima gde kandidat stiče znanja i veštine za rad sa topolim i hladnim voskom. Upoznaje se sa kozmetičkim sirovinama, dermatologijom (koža, sastav i funkcija kože, promene na koži itd.), građa i sastav dlake, depilatori - vrste i njihova upotreba, depilacija svih delova tela, upotreba alata i pribora, održavanje i sterilizacija.

Polaznici na obuku idu 2 meseca ili 40 školskih časova ukoliko su punoletni, a maloletni polaznici se moraju javiti u našu centralu u Zemunu radi dogovora o dužini trajanja obuke.

Obuka se vrši u kozmetičkim salonima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima depilacije. Polaznik može i sam sebi obezbediti praksu o čemu je dužan da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za depilaciju, Osnovi struke za depilaciju i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

  1. Tehnologija zanimanja za depilaciju
  2. Osnovi struke za depilaciju
  3. Bezbednost i zaštita na radu
  4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u salonu gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za depilaciju sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima depilacije.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima depilacije - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima depilacije, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima depilacije najmanje 2 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za depilaciju sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima depilacije.

Srodni kursevi

1 komentar