Odštampajte ovu stranicu

Access

 

Baza podataka je alatka za prikupljanje i organizovanje informacija. U njoj možete da skladištite informacije o ljudima, proizvodima, porudžbinama kao i o bilo čemu drugom. Veliki broj baza podataka počinje da se kreira u vidu liste u programu za obradu teksta ili unakrsnoj tabeli.

Microsoft Access je softverski program koji se koristi za pravljenje baza podataka i njihovim upravljanjem. Za ovaj kurs vam nije potrebno prethodno znanje rada u Access-u, ali je potrebno osnovno znanje rada na računaru.

Na ovom kursu ćete naučiti kako da dizajnirate i kreirate tabele za novu bazu podataka. Naučićete kako da konstruišete ove tabele u bazi podataka i da ih povežete sa primarnim ključem. Pokazaćemo vam kako da kreirate odnose između tabela i kako da dobijete informacije iz njih koristeći upite. Saznaćete kako koristiti prečice preko tastature koje će vam pomoći da radite brže.

Ovaj kurs je izuzetno zanimljiv za mala preduzeća, njihova finansijska odeljenja kao i za one koji se imaju osnovno znanje rada na računaru ali žele da ga prošire. Videćete kako kreiranje baza podataka čini rad sa podacima jednostavnim i moći ćete da maksimizirate funkcionalnost podataka kao i da smanjite povraćaj podataka.

KRATAK SADRŽAJ PROGRAMA

  • Baze podataka i kako funkcionišu
  • Funkcionisanje Access-a
  • Kretanje kroz program
  • Kreiranje tabela, formi, izveštaja i upita
  • Unošenje kriterijuma u tabele
  • Kreiranje izraza i funkcija
  • Uređivanje izgleda formi i izveštaja
  • Prečice preko tastature i pristupni ključevi

Nastava je individualna u trajanju od 25 časova, a termini održavanja nastave su prepodnevni i poslepodnevni.

SERTIFIKAT

Na kraju kursa se polaže ispit – praktična provera znanja. Polaznik mora da uspešno izvrši više od 51% postavljenih zadataka kako bi stekao uslov da mu se izda diploma. Oni koji uspešno polože ispit, dobijaju diploma o završenom kursu Access koja pored ličnih podataka polaznika sadrži i fond časova i vreme održavanja nastave.

Polaznici koji znaju da rade u Access-u mogu izaći samo na polaganje. Polaznici koji samo polažu, dobijaju uverenje o poznavanju rada u Access-u. Provera znanja se može organizovati u bilo koje vreme, bilo kog dana u nedelji.

2 komentara