Odštampajte ovu stranicu

AutoCAD


Dizajniranje i skiciranje uz pomoć kompjutera se koristi široki spektar profesionalaca počev od arhitekata, inženjera, dekoratera, pojekat menadžera i mnogih drugih.

Naš kurs AutoCAD je koncipiran u vidu teorijsko-praktične nastave bez obzira da li se polaznik opredelio za obuku AutoCAD 2D ili 3D.

Na ovom kursu ćete naučiti tehnike crtanja i uređivanje crteža, kako da kreirate osnovne geometrijske objekte i kako da podešavate parameter tih objekata. Pokazaćemo vam kako kreirate i radite sa blokovima i tekstom i kako da kontrolišete model i prostor na papiru na kome je objekat nacrtan.

Ovaj kurs je namenjen kako početnicima tako i onima koji imaju neko znanje rada u AutoCAD programu a žele da ga prošire.

KRATAK SADRŽAJ PROGRAMA

  • Crtanje i uređivanje crteža u AutoCAD-u
  • Kreiranje modela i korišćenje alata za modeliranje
  • Dodavanje i menjanje napomena i kota
  • Organizovanje rada preko nivoa, blokova, grupa i spoljašnjih referenci
  • Brzo pronalaženje površine i rastojanja
  • Pronalaženje skrivenih podataka
  • Podešavanje AutoCAD-a za rad sa štampačem

Nastava je individualna u trajanju od 25 časova, a termini održavanja nastave su prepodnevni i poslepodnevni.

SERTIFIKAT

Na kraju kursa se polaže ispit – praktična provera znanja. Polaznik mora da uspešno izvrši više od 51% postavljenih zadataka kako bi stekao uslov da mu se izda diploma. Oni koji uspešno polože ispit, dobijaju diploma o završenom kursu AutoCAD koja pored ličnih podataka polaznika sadrži i fond časova i vreme održavanja nastave.

Polaznici koji znaju da rade u AutoCAD-u mogu izaći samo na polaganje. Ukoliko polaznik uspešno izvrši više od 51% postavljenih stiče uslov da mu se izda uverenje o poznavanju rada u AutoCAD-u. Provera znanja se može organizovati u bilo koje vreme, bilo kog dana u nedelji.