Odštampajte ovu stranicu

Excel

Microsoft Excel je tabelarni program koji dolazi u paketu Microsoft Office. Kao i ostali programi, Excel se može koristiti u različite svrhe kao što je pravljenje adresara, liste za kupovinu, praćenje troškova, pravljenje faktura i računa, za knjigovodstvo kao i za bilo koje druge evidencije koje zahtevaju tabele.

Ovaj kurs će vas upoznati sa mnogim mogućnostima programa i naučiće vas kako da ih koristite, počevši od najjednostavnijih primera do izuzetno komplikovanih i zahtevnih. Naučićete kako da se krećete kroz program, koristite liniju menija i različite načine korišćenja njenih opcija. Radićete u tabelama osnovne matematičke operacije, dodavaćete i brisaćete kolone i redove i pripremaćete document za štampu. Naučićete kako da prezentujete podatke vizuelno da pokažete tredove, šeme i poređenja između podataka u grafikonu, tabeli ili obrascu.

KRATAK SADRŽAJ PROGRAMA

  • Kreiranje tabele
  • Formatiranje ćelija, redova, kolona i tabele
  • Unos podataka u tabelu
  • Upotreba formula i funkcija
  • Kreiranje dijagrama i grafikona
  • Kreiranje lista i formi
  • Kreiranje i korišćenje pivot tabela i grafikona
  • Rad sa Excel šablona
  • Deljenje i zaštita tabela
  • Priprema dokumenta za štampu

Nastava može biti grupna, u trajanju od 18 časova, ili individualna, u trajanju od 15 časova, a termini održavanja nastave su prepodnevni i poslepodnevni.

SERTIFIKAT

Na kraju kursa se polaže ispit – praktična provera znanja. Polaznik mora da uspešno izvrši više od 51% postavljenih zadataka kako bi stekao uslov da mu se izda diploma. Oni koji uspešno polože ispit, dobijaju diploma o završenom kursu Excel koja pored ličnih podataka polaznika sadrži i fond časova i vreme održavanja nastave.

Polaznici koji znaju da rade u Excel-u mogu izaći samo na polaganje. Ukoliko polaznik uspešno izvrši više od 51% postavljenih stiče uslov da mu se izda uverenje o poznavanju rada u Excel-u. Provera znanja se može organizovati u bilo koje vreme, bilo kog dana u nedelji.