logo-ouznanje

adresa: Zemun, Glavna 18
tel/fax: 011 316 35 89, 011 210 87 29
e-mail: info@ouznanje.co.rs

TopBanerPocetnaBlue

sreda, 26 mart 2014

Švedski jezik - odrasli

Kurs švedskog jezika realizuje se kroz 5 nivoa: početni, srednji 1, srednji 2, viši i konverzacija. Svaki nivo prati udžbenik, a određeni programi imaju i audio materijal koji je usklađen sa udžbenikom.

Ukupan fond časova za svaki navedeni nivo je 60 i realizuje se dva puta nedeljno po dva školska časa (1,5 sat) u periodu od 4 meseca.

Po završenim časovima, polaznici polažu pisemu proveru znanja i oni koji uspešno polože ispit dobijaju diplomu o završenom kursu švedskog jezika određenog nivoa.

Postoji mogućnost provere znanja bez pohađanja časova. Polaznici polažu samo ispit i ako uspešno polože dobijaju sertifikat-uverenje o poznavanju švedskog jezika na određenom nivou.

Objavljeno u Škola stranih jezika
sreda, 26 mart 2014

Srpski jezik za strance

Univerzitet organizuje nastavu srpskog jezika za diplomate i decu diplomata kao i za strane državljane kojima je neophodno znanje srpskog jezika.

U zavisnosti od predznanja polaznika nastava može trajati tri, šest ili devet meseci.

Po završenim časovima, polaznici polažu pismenu proveru znanja i oni koji uspešno polože ispt dobijaju diplomu o završenom kursu srpskog jezika.

Za detaljnije informacije obratite se na tel. 011/316-3589.

Objavljeno u Škola stranih jezika
sreda, 26 mart 2014

Španski jezik - odrasli

Kurs španskog jezika realizuje se kroz 5 nivoa: početni, srednji 1, srednji 2, viši i konverzacija. Svaki nivo prati udžbenik, a određeni programi imaju i audio materijal koji je usklađen sa udžbenikom.

Ukupan fond časova za svaki navedeni nivo je 60 i realizuje se dva puta nedeljno po dva školska časa (1,5 sat) u periodu od 4 meseca.

Po završenim časovima, polaznici polažu pisemu proveru znanja i oni koji uspešno polože ispit dobijaju diplomu o završenom kursu španskog jezika određenog nivoa.

Postoji mogućnost provere znanja bez pohađanja časova. Polaznici polažu samo ispit i ako uspešno polože dobijaju sertifikat-uverenje o poznavanju španskog jezika na određenom nivou.

Objavljeno u Škola stranih jezika
sreda, 26 mart 2014

Ruski jezik - odrasli

Kurs ruskog jezika realizuje se kroz 5 nivoa: početni, srednji 1, srednji 2, viši i konverzacija. Svaki nivo prati udžbenik, a određeni programi imaju i audio materijal koji je usklađen sa udžbenikom.

Ukupan fond časova za svaki navedeni nivo je 60 i realizuje se dva puta nedeljno po dva školska časa (1,5 sat) u periodu od 4 meseca.

Po završenim časovima, polaznici polažu pisemu proveru znanja i oni koji uspešno polože ispit dobijaju diplomu o završenom kursu ruskog jezika određenog nivoa.

Postoji mogućnost provere znanja bez pohađanja časova. Polaznici polažu samo ispit i ako uspešno polože dobijaju sertifikat-uverenje o poznavanju ruskog jezika na određenom nivou.

Objavljeno u Škola stranih jezika
sreda, 26 mart 2014

Norveški jezik - odrasli

Kurs norveškog jezika realizuje se kroz 5 nivoa: početni, srednji 1, srednji 2, viši i konverzacija. Svaki nivo prati udžbenik, a određeni programi imaju i audio materijal koji je usklađen sa udžbenikom.

Ukupan fond časova za svaki navedeni nivo je 60 i realizuje se dva puta nedeljno po dva školska časa (1,5 sat) u periodu od 4 meseca.

Po završenim časovima, polaznici polažu pisemu proveru znanja i oni koji uspešno polože ispit dobijaju diplomu o završenom kursu norveškog jezika određenog nivoa.

Postoji mogućnost provere znanja bez pohađanja časova. Polaznici polažu samo ispit i ako uspešno polože dobijaju sertifikat-uverenje o poznavanju norveškog jezika na određenom nivou.

Objavljeno u Škola stranih jezika
sreda, 26 mart 2014

Nemači jezik - odrasli

Kurs nemačkog jezika realizuje se kroz 5 nivoa: početni, srednji 1, srednji 2, viši i konverzacija. Svaki nivo prati original udžbenik, a nastava se realizuje po HUBER metodi uz korišćenje audio materijala koji je uskalđen sa udžbenikom.

Ukupan fond časova za svaki navedeni nivo je 60 i realizuje se dva puta nedeljno po dva školska časa (1,5 sat) u periodu od 4 meseca.

Po završenim časovima, polaznici polažu pisemu proveru znanja i oni koji uspešno polože ispit dobijaju diplomu o završenom kursu nemačkog jezika određenog nivoa.

Postoji mogućnost provere znanja bez pohađanja časova. Polaznici polažu samo ispit i ako uspešno polože dobijaju sertifikat-uverenje o poznavanju nemačkog jezika na određenom nivou.

Objavljeno u Škola stranih jezika
sreda, 26 mart 2014

Nemački jezik - školski

Za decu školskog uzrasta organizujemo nastavu nemačkog jezika u trajanju od 10 meseci, nastavni fond 68-72 časa, dva puta nedeljno po jedan čas.

Upis počinje 01.09., a deca se mogu priključiti tokom cele školske godine. Srazmerno mesecu u kome se dete upisuje, smanjuje se broj rata kao i fond časova što se vidi iz donje tabele.

MESEC UPISA FOND ČASOVA BROJ RATA ISPIT
DO  30.09. 68-72 10 11-ta RATA
01.10. - 31.10. 64-66 9 10-ta RATA
01.11. - 30.11. 60-62 8 9-ta RATA
01.12. - 31.12. 56-58 7 8-ma RATA
01.01. - 31.01. 48-50 6 7-ma RATA
01.02. - 31.02. 38-40 5 6-ta RATA

 

Nastava se ne održava u vreme školskih raspusta i državnih praznika, ali su oni predviđeni u ukupnom fondu časova.

Grupe se formiraju prema razredu u koji dete ide bez obzira da li je prethodno učilo jezik ili ne jer naši programi po kojima deca uče prate školski program.

Nastava se realizuje na našim punktovima u Zemunu i Banovom brdu i u osnovnim školama Beograda :

 1. OŠ „Milan Đ. Milićević“
 2. OŠ „Kneginja Milica“
 3. OŠ „Starina Novak“
 4. OŠ „Stari grad“
 5. OŠ „20. Oktobar“
 6. OŠ „Petar Kočić“
 7. OŠ „Dragojlo Dudić“

Termini održavanja nastave na našim punktovima su u poslepodnevnim časovima, a u školama su to termini u međusmeni posle nastave kada deca idu u školu prepodne ili pre nastave kada deca idu u školu poslepodne.

Na kraju kursa deca polažu ispit koji se posebno plaća a na osnovu koga dobijaju diplomu o završenom kursu.  

Objavljeno u Škola stranih jezika
sreda, 26 mart 2014

Italijanski jezik - odrasli

Kurs italijanskog jezika realizuje se kroz 5 nivoa: početni, srednji 1, srednji 2, viši i konverzacija. Svaki nivo prati udžbenik, a određeni programi imaju i audio materijal koji je usklađen sa udžbenikom.

Program po kome se radi na kursu italijanskog jezika je program Instituta iz Peruđe.

Ukupan fond časova za svaki navedeni nivo je 60 i realizuje se dva puta nedeljno po dva školska časa (1,5 sat) u periodu od 4 meseca.

Po završenim časovima, polaznici polažu pisemu proveru znanja i oni koji uspešno polože ispit dobijaju diplomu o završenom kursu italijanskog jezika određenog nivoa.

Postoji mogućnost provere znanja bez pohađanja časova. Polaznici polažu samo ispit i ako uspešno polože dobijaju sertifikat-uverenje o poznavanju italijanskog jezika na određenom nivou.

Objavljeno u Škola stranih jezika
sreda, 26 mart 2014

Grčki jezik - odrasli

Kurs grčkog jezika realizuje se kroz 5 nivoa: početni, srednji 1, srednji 2, viši i konverzacija. Svaki nivo prati udžbenik, a određeni programi imaju i audio materijal koji je usklađen sa udžbenikom.

Ukupan fond časova za svaki navedeni nivo je 60 i realizuje se dva puta nedeljno po dva školska časa (1,5 sat) u periodu od 4 meseca.

Po završenim časovima, polaznici polažu pisemu proveru znanja i oni koji uspešno polože ispit dobijaju diplomu o završenom kursu grčkog jezika određenog nivoa.

Postoji mogućnost provere znanja bez pohađanja časova. Polaznici polažu samo ispit i ako uspešno polože dobijaju sertifikat-uverenje o poznavanju grčkog jezika na određenom nivou.

Objavljeno u Škola stranih jezika
sreda, 26 mart 2014

Engleski jezik - odrasli

Kurs engleskog jezika realizuje se kroz 5 nivoa : početni (A1 i A2), srednji 1 (B1), srednji 2 (B2), viši (C1) i konverzacija (C2). Ukupan fond časova za svaki navedeni nivo je 60 i realizuje se dva puta nedeljno po dva školska časa (1,5 sat) u periodu od 4 meseca. Ovi kursevi se mogu organizovati i kao intenzivni, tri puta nedeljno po tri časa pa se završavaju za 2 meseca.
Kurs engleskog jezika se realizuje po programima izdavačke kuće LONGMAN, a svaki udžbenik prati i audio materijal koji se sluša na času.
Po odslušanim časovima, polaznici polažu pismenu proveru znanja i oni koji uspešno polože ispit dobijaju diplomu o završenom kursu engleskog jezika određenog nivoa.
Postoji mogućnost provere znanja bez pohađanja časova. Polaznici polažu samo ispit i ako uspešno polože ispit dobijaju sertifikat-uverenje o poznavanju engleskog jezika na određenom nivou.

Međunarodni jezički standardi

U tekstu koji sledi, data su objašnjenja za svaki od nivoa prema Međunarodnim jezičkim standardima.

Nivo A1 – Početni 1

Polaznik razume i koristi poznate svakodnevne izraze i veoma osnovne fraze. Ume da se upozna sa drugima i predstavi druge u razgovoru, može da odgovori na pitanja o sebi kao što su gde živi, osobe koje poznaje i stvari koje ima. Može da vodi jednostavan razgovor pod uslovom da sagovornik govori polako i spreman je da pomogne.

Nivo A2 – Početni 2

Polaznik razume rečenice i često korišćene izraze vezane za lične informacije (npr. veoma osnovne lične i porodične informacije, kupovinu, lokalnu geografiju, zaposlenje...). Ume da komunicira koristeći jednostave i rutinske izraze koji zahtevaju jednostavne i direktne razmene informacija o poznatim i rutinskim temama. Ume da korišćenjem jednostavnih izraza opiše svoje poreklo, bližu okolinu i teme koje su od trenutnog interesa.

B1 – Srednji 1

Polaznik razume osnovne činjenice o poznatim temama sa kojima se svakodnevno susreće u poslu, školi, slobodnom vremenu... Ume da se nosi sa situacijama koje se mogu desiti prilikom putovanja u zemlje gde je engleski jezik u upotrebi. Ume da pročita i razume tekst o temama koje su poznate ili zanimaju polaznika. Ume da opiše iskustva i događaje, snove, nade i ambicije i da ukratko objasni razloge za svoje mišljenje i planove.

B2 – Srednji 2

Polaznik razume glavne ideje komplikovanog teksta o konkretnim i apstraktnim temama uključujući i tehničke diskusije u svom delu posla. Ume da donekle tečno i spotano razgovara sa osobama kojima je engleski jezik maternji bez prevelikih poteškoća. Ume da tečno i detaljno prezentuje svoje mišljenje o velikom broju tema i da objasni svoju tačku gledišta koristeći objašnjenja o prednostima i nedostacima određenih stavova.

C1 – Viši

Polaznik razume veliki opseg zahtevnih, dužih tekstova i prepoznaje skrivena značenja. Ume da tečno i spontano izrazi svoje mišljenje bez preteranog trošenja vremena na traženje pravih izraza. Ume da koristi jezik fleksibilno i efektivno za socijalne, akademske i profesionalne svrhe. Ume da prezentuje dobro osmišljene, detaljne tekstove o komplikovanim temama, pokazujući kontrolisano korišćenje fraza.

C2 – Konverzacija

Polaznik sa lakoćom razume skoro sve što čuje ili pročita. Ume da sažme informacije iz različitih verbalnih i pisanih izvora, da prepriča razgovore i događaje u razumljivoj prezentaciji. Ume da se spontano izražava, veoma tečno i tačno, koristeći znanje da izrazi svoje mišljenje detaljno.

Objavljeno u Škola stranih jezika
Strana 1 od 2

Sertifikati

sertifikati logo horizontalni

2008. godine smo postali nosioci sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001:2008 čime smo omogućili našim polaznicima da po završenim obukama dobiju sertifikate koji su priznati i van teritorije naše zemlje.

Upisna mesta

 • Beograd - Autokomanda
  Bul. oslobođenja 18b
  011/3693-454, 060/55-35-180
 • Novi Sad
  TC Pariski magazin
  021/66-22-136, 060/55-35-185
 • Šabac
  Masarikova 10
  015/346-176, 060/55-35- 182
 • Sremska Mitrovica
  Stari šor 133
  022/610-076, 060/55-35-183
 • Zrenjanin
  Bulevar Milutina Milankovica bb
  023/521-337, 060/55-35-184

I u vašem gradu