logo-ouznanje

adresa: Zemun, Glavna 18
tel/fax: 011 316 35 89, 011 210 87 29
e-mail: info@ouznanje.co.rs

TopBanerPocetnaBlue

utorak, 22 april 2014

Obuka za carinike-špeditere

Kurs za carinika-špeditera obuhvata osposobljavanje za obavljanje špediterskih poslova i poznavanje carinskih propisa na graničnim prelazima i carinskim zonama.
Kurs traje 6 meseci, jednom mesečno 5 časova, subotom u Beogradu. Ukupan fond časova konsultativne nastave je 30-35, a polaznici slušaju 5 predmeta, pripremaju ispite i polažu ih pred našom komisijom. U toku nastave obavezan je seminarski rad iz predmeta po izboru kandidata.

Predmeti koji se slušaju:

 1. Spoljnotrgovinsko devizno poslovanje,
 2. Međunarodni transport, špedicija i osiguranje,
 3. Carinska tarifa,
 4. Osnove carinskog sistema
 5. Carinski postupak sa poznavanjem robe

Šesti predmet je Privredno pravo za koje ne održavamo predavanja već polaznici sami spremaju ispit iz skripti.
Svaki predmet prati skripta koja je obavezna i kupuje se kako se koji predmet sluša.
Za pohađanje ovog kursa polaznici moraju imati završenu srednju školu (najmanje III stepen stručne spreme), jer je neophodno znanje stranog jezika, ocena se priznaje iz srednje škole.
Po uspešno položenim ispitima polaznici dobijaju diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za carinika-špeditera.

Objavljeno u Ostale obuke

Kurs za radnika u spoljnoj trgovini obuhvata osposobljavanje za obavljanje spoljnotrgovinskih poslova, poznavanje carinskih propisa, poznavanje međunarodnog platnog prometa i kreditnih odnosa sa inostranstvom.

Kurs traje 4 meseca, jednom mesečno 5 časova, subotom u Beogradu. Ukupan fond časova konsultativne nastave je 20, a polaznici slušaju 4 predmeta, pripremaju ispite i polažu ih pred našom komisijom.

Predmeti koji se slušaju:

 1. Spoljnotrgovinsko devizno poslovanje,
 2. Međunarodni platni promet i kreditni odnosi sa inostranstvom
 3. Carinski sistem

Četvrti predmet je Privredno pravo za koje ne održavamo predavanja već polaznici sami spremaju ispit iz skripti.

Svaki predmet prati skripta koja je obavezna i kupuje se kako se koji predmet sluša.

Za pohađanje ovog kursa polaznici moraju imati završenu srednju školu (najmanje III stepen stručne spreme), jer je neophodno znanje stranog jezika, ocena se priznaje iz srednje škole.

Po uspešno položenim ispitima polaznici dobijaju diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za radnika u spoljnoj trgovini.

Objavljeno u Ostale obuke
sreda, 26 mart 2014

Obuka za menadžere

Kurs za menadžera obuhvata osposobljavanje za obavljanje menadžerskih poslova u turizmu, trgovini, malim i srednjim preduzećima.

Kurs traje 5 meseci, polaznici dolaze da konsulatacije jednom mesečno u bloku od 5 časova subotom u Beogradu.

Ukupan fond časova je 25, a polaznici slušaju 5 predmeta, pripremaju ispite i polažu ih pred našm komisijom. U toku nastave obavezan je seminarski rad iz predmeta po izboru kandidata.

Predmeti koji se slušaju:

 1. Spoljnotrgovinsko devizno poslovanje,
 2. Marketing,
 3. Menadžment-upravljanje i rukovođenje,
 4. Finansijski menadžment sa izradom biznis plana

Peti predmet je Privredno pravo za koje ne održavamo predavanja već polaznici sami spremaju ispit iz skripti.

Svaki predmet prati skripta koja je obavezna i kupuje se kako se koji predmet sluša.

Za pohađanje ovog kursa polaznici moraju imati završenu srednju školu (najmanje III stepen stručne spreme), jer je neophodno znanje stranog jezika, ocena se priznaje iz srednje škole.

Po uspešno položenim ispitima polaznici dobijaju diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za menadžera.

Objavljeno u Ostale obuke

Sertifikati

sertifikati logo horizontalni

2008. godine smo postali nosioci sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001:2008 čime smo omogućili našim polaznicima da po završenim obukama dobiju sertifikate koji su priznati i van teritorije naše zemlje.

Upisna mesta

 • Beograd - Autokomanda
  Bul. oslobođenja 18b
  011/3693-454, 060/55-35-180
 • Novi Sad
  TC Pariski magazin
  021/66-22-136, 060/55-35-185
 • Šabac
  Masarikova 10
  015/346-176, 060/55-35- 182
 • Sremska Mitrovica
  Stari šor 133
  022/610-076, 060/55-35-183
 • Zrenjanin
  Bulevar Milutina Milankovica bb
  023/521-337, 060/55-35-184

I u vašem gradu