Odštampajte ovu stranicu

Word i Excel

Ovaj kurs obuhvata osposobljavanje za rad u programu za obradu teksta i kreiranje tabela i grafikona.

Ukupan fond časova je 20 i realizuje se dva puta nedeljno po dva sata u prepodnevnim i poslepodnevnim terminima, ukupno dve do tri nedelje.

Po završenoj obuci polaže se ispit na osnovu koga se izdaje diploma o završenom kursu Word i Excel.