Odštampajte ovu stranicu

Word

Ovaj kurs obuhvata osposobljavanje za rad u programu za obradu teksta.

Potrebno je poznavanje Windows-a.

Fond časova je 18 i realizuje se dva puta nedeljno po dva sata u prepodnevnim i poslepodnevnim terminima, ukupno dve do tri nedelje.

Po završenoj obuci polaže se ispit na osnovu koga se izdaje diploma o završenom kursu Word.