logo-ouznanje

adresa: Zemun, Glavna 18
tel/fax: 011 316 35 89, 011 210 87 29
e-mail: info@ouznanje.co.rs

TopBanerPocetnaBlue

Za polaznike koji nisu radili na poslovima rukovalac kontejnera i žele da se obuče

Na praktičnoj obuci za rukovaoca kontejnera kandidati se obučavaju da brzo, spretno i efikasno sortiraju robu koja se odlaže u kontejner. Na obuci stiču znanja i veštine o skladišnim sirovinama koje se mogu odlagati u kontejnere, načinu njihovog obeležavanja i sortiranja, vođenja dokumentacije i dr. Prmenjuje mere bezbednosti i zaštite na radu.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima rukovalac kontejnera. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja , Osnovi saobraćaja i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja
 2. Osnovi saobraćaja
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za rukovalac kontejnera sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima rukovalac kontejnera.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima rukovalac kontejnera- provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima rukovalac kontejnera, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima rukovalac kontejnera najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za rukovalac kontejnera sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima rukovalac kontejnera.

Objavljeno u Unutrašnji transport

Za polaznike koji nisu radili na poslovima vozača kareta i žele da se obuče

Osposobljavanje za vozača kareta obuhvata obuku za rukovanjem mašinom za prenos tereta u velikim proizvodnim halama. Polaznici se upoznaju sa karetom, njegovim delovima, pripremom mašine za rad, otklanjanju sitnih kvarova i servisiranju. Posebna pažnja se posvećuje bezbednosti na radnom mestu i organizaciji rada u halama.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u proizvodnim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima vozača kareta. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja za vozača kareta, Osnovi struke i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta:

 1. Tehnologija zanimanja za vozača kareta
 2. Osnovi saobraćaja
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za vozača kareta sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima vozača kareta.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima vozaća kareta - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima vozača kareta, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima vozača kareta najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za vozača kareta sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima vozača kareta.

Objavljeno u Unutrašnji transport

Za polaznike koji nisu radili na poslovima rukovaoca utovarivača i žele da se obuče

Na praktičnoj obuci za utovarivača kandidati se obučavaju da brzo, spretno i efikasno prihvataju, transportuju i rastovaraju teret koji se nalazi u utovarnoj lopati. Kandidati se upoznavaju sa svim delovima utovarivača, načinom rada, pripremom mašine pre puštanja u rad, primenom procedura posle svakodnevnog rada, redovnim održavanjem utovarivača.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u građevinskim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima rukovaoca utovarivača. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja rukovalac utovarivača, Osnovi saobraćaja i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja rukovalac utovarivača
 2. Osnovi saobraćaja
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za rukovalac utovarivača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima rukovalac utovarivača.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima rukovalac utovarivača - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima rukovalac utovarivača, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima rukovalac utovarivača najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za rukovalac utovarivača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima rukvalac utovarivača.

Objavljeno u Unutrašnji transport

Za polaznike koji nisu radili na poslovima vozača viljuškara i žele da se obuče

Na praktičnoj obuci za viljuškaristu kandidati se obučavaju da brzo, spretno i efikasno prihvataju, transportuju i rastovaraju teret, služe se sa pokretnom i nepokretnom dizalicom, strogo poštuju pravila dozvoljenog opterećenja dizalice, vrše kontrolu viljuškara pre početka rada.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima vozača viljuškara. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja za viljuškaristu, Osnovi saobraćaja i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta:

 1. Tehnologija zanimanja za viljuškaristu
 2. Osnovi saobraćaja
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za vozača viljuškara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima vozača viljuškara.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima vozača viljuškara - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima vozača viljuškara, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima vozača viljuškara najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za vozača viljuškara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima vozača viljuškara.

Objavljeno u Unutrašnji transport

Sertifikati

sertifikati logo horizontalni

2008. godine smo postali nosioci sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001:2008 čime smo omogućili našim polaznicima da po završenim obukama dobiju sertifikate koji su priznati i van teritorije naše zemlje.

Upisna mesta

 • Beograd - Autokomanda
  Bul. oslobođenja 18b
  011/3693-454, 060/55-35-180
 • Novi Sad
  TC Pariski magazin
  021/66-22-136, 060/55-35-185
 • Šabac
  Masarikova 10
  015/346-176, 060/55-35- 182
 • Sremska Mitrovica
  Stari šor 133
  022/610-076, 060/55-35-183
 • Zrenjanin
  Bulevar Milutina Milankovica bb
  023/521-337, 060/55-35-184

I u vašem gradu