logo-ouznanje

adresa: Zemun, Glavna 18
tel/fax: 011 316 35 89, 011 210 87 29
e-mail: info@ouznanje.co.rs

TopBanerPocetnaBlue

 • Početna
 • Onama
 • Prikazivanje članaka po tagu Elektrotehnička struka
OPIS ZANIMANJA
 • Izbor materijala prema zahtevu tehničkog crteža
 • Čitatanje i primena tehničkih uputstava u obliku crteža, shema i simboličkih prikaza
 • Izrada složenijih tehničkih crteža
 • Postupci rada sa električnim mrežama i postrojenjima
 • Odabir, zamena, pravilna ugradnja i osiguranje delova, kao i kompletnog sistema pojedinih električnih mreža i postrojenja
 
 • Korišćenje mernih uređaja za kontrolu ispravnosti sklopova i sistema na električnim mrežama i postrojenjima
 • Alati, princip rada i postupci rastavljanja i sastavljanja delova i sklopova električnih mreža i postrojenja
 • Izvođenje postupka demontaže sklopova i uređaja
 • Utvrđivanje ispravnosti delova, zamena neispravnih delova i vršenje montaže i kontrole ispravnosti
 • Zaštita na radu

 

TRAJANJE OBUKE
 • 3 meseca / 240 sati
 • 6 meseci / 600 sati
 • 9 meseci / 1.160 sati

* Dužina trajanja obuke zavisi od godina starosti polaznika : punoletni 3 meseca, maloletni 6 ili 9 meseci

PRAKSA JE BESPLATNA

ISPITI / PROVERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI

Po završenoj obuci ili sa radnim iskustvom minimum 3 meseca polažu se 4 ispita:

 • osnovi struke
 • tehnologija zanimanja
 • bezbednost i zaštita na radu
 • praksa
SERTIFIKAT

Polaznici dobijaju SERTIFIKAT STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI za ELEKTROMONTERA MREŽE I POSTROJENJA sa kojim mogu otvoriti svoju zanatsku radnju ili raditi na tim poslovima kod drugog poslodavca

VALIDNOST SERTIFIKATA

Naši sertifikati su priznati od strane inspekcije rada i inspekcije za bezbednost i zdravlje na radu. Takođe, priznate su i u inostranstvu.

IZGLED DIPLOME

Zanati

ISPITNA PITANJA

Ovde možete preuzeti ISPITNA PITANJA.

 

CENA VEĆ OD 15.600 DINARA.

PLAĆANJE U 2 I VIŠE RATA GOTOVINOM, ČEKOVIMA ILI PREKO ADMINISTRATIVNE ZABRANE.

Za polaznike koji nisu radili na poslovima elektromehaničara za tt uređaje i žele da se obuče

Osposobljavanje za elektromehaničara za TT uređaje podrazumeva obuku iz oblasti održavanja telekomunikacione opreme i uređaja. Polaznici se obučavaju da održavaju telefonske sisteme i kablovske mreže, otklanjaju smetnje i kvarove, testiraju uređaje i opremu.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u servisima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima elektromehaničara za TT uređaje. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za mehaničara TT uređaja, Osnovi elektrotehnike i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja za mehaničara TT uređaja
 2. Osnovi elektrotehnike
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za elektromehaničara za TT uređaja sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima za elektromehaničara za TT uređaja.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima elektromehaničara za tt uređaje - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima elektromehaničara za TT uređaje, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima elektromehaničara za TT uređaje najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti elektromehaničara za TT uređaje sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima elektromehaničara za TT uređaje.

OPIS ZANIMANJA
 • Alat, pribor, mašine i oprema za rad
 • Tehničkotehnološka dokumentacija
 • Radovi na montaži i održavanju
 • Rastavljanje i sastavljanje transformatora i izrada navoja
 • Izrada i ugradnja navoja u rotacione električne mašine
 
 • Postavljanje, spajanje i puštanje mašina i uređaja u pogon
 • Instaliranje, programiranje i održavanje upravljačkih uređaja i elektromotornih pogona
 • Popravka električnih mašina
 • Zaštita na radu

 

TRAJANJE OBUKE
 • 3 meseca / 240 sati
 • 6 meseci / 600 sati
 • 9 meseci / 1.160 sati

* Dužina trajanja obuke zavisi od godina starosti polaznika : punoletni 3 meseca, maloletni 6 ili 9 meseci

PRAKSA JE BESPLATNA

ISPITI / PROVERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI

Po završenoj obuci ili sa radnim iskustvom minimum 3 meseca polažu se 4 ispita:

 • osnovi struke
 • tehnologija zanimanja
 • bezbednost i zaštita na radu
 • praksa
SERTIFIKAT

Polaznici dobijaju SERTIFIKAT STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI za ELEKTROMEHANIČARA POGONA sa kojim mogu otvoriti svoju zanatsku radnju ili raditi na tim poslovima kod drugog poslodavca

VALIDNOST SERTIFIKATA

Naši sertifikati su priznati od strane inspekcije rada i inspekcije za bezbednost i zdravlje na radu. Takođe, priznate su i u inostranstvu.

IZGLED DIPLOME

Zanati

ISPITNA PITANJA

Ovde možete preuzeti ISPITNA PITANJA.

 

CENA VEĆ OD 15.600 DINARA.

PLAĆANJE U 2 I VIŠE RATA GOTOVINOM, ČEKOVIMA ILI PREKO ADMINISTRATIVNE ZABRANE.

OPIS ZANIMANJA
 • Savremeni uređaji za ispitivanje, univerzalni dijagnostički elektronski instrumenti, alat, pribor i mašine za rad
 • Elektroinstalacioni materijal
 • Merenja električnih veličina i električna merenja neelektričnih veličina
 • Ispitivanje ispravnosti elekrične instalacije
 • Šeme veza električnih instalacija
 • Izvođenje električnih instalacija
 
 • Elektronski regulatori za dinamo-mašine i alternatore
 • Elektronsko paljenje kod oto motora
 • Elektronski sistem ubrizgavanja goriva
 • Elektronsko-signalni uređaji, merni uređaji i oprema na motornim vozilima
 • Radio i TV prijemnik, audio uređaj i specijalni uređaji za komunikacije na motornim vozilima
 • Zaštita na radu

 

TRAJANJE OBUKE
 • 3 meseca / 240 sati
 • 6 meseci / 600 sati
 • 9 meseci / 1.160 sati

* Dužina trajanja obuke zavisi od godina starosti polaznika : punoletni 3 meseca, maloletni 6 ili 9 meseci

PRAKSA JE BESPLATNA

ISPITI / PROVERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI

Po završenoj obuci ili sa radnim iskustvom minimum 3 meseca polažu se 4 ispita:

 • osnovi struke
 • tehnologija zanimanja
 • bezbednost i zaštita na radu
 • praksa
SERTIFIKAT

Polaznici dobijaju SERTIFIKAT STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI za AUTOELEKTRIČARA sa kojim mogu otvoriti svoju zanatsku radnju ili raditi na tim poslovima kod drugog poslodavca

VALIDNOST SERTIFIKATA

Naši sertifikati su priznati od strane inspekcije rada i inspekcije za bezbednost i zdravlje na radu. Takođe, priznate su i u inostranstvu.

IZGLED DIPLOME

Zanati

ISPITNA PITANJA

Ovde možete preuzeti ISPITNA PITANJA.

 

CENA VEĆ OD 15.600 DINARA.

PLAĆANJE U 2 I VIŠE RATA GOTOVINOM, ČEKOVIMA ILI PREKO ADMINISTRATIVNE ZABRANE.

Za polaznike koji nisu radili na poslovima električara bele tehnike i žele da se obuče

Osposobljavanje za električara bele tehnike podrazumeva obuku iz osnova elektrotehnike, poznavanje mernih instrumenata, opreme za uključivanje i zaštitu, osigurači (vrste), prekidači, releji, bometri za merenje gustine elektrolita, akumulatori, statori, rotori. Kandidat stiče znanja i veštine priključivanja električnog šporeta, zamene termostata u bojleru, zamena grejne ploče na šporetu, zamena gume na vratima mašine za veš, čišćenje TA peći, konstatcija kvara, zamena motora programatora itd.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u servisima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima električara bele tehnike. Polaznik može i sam sebi obezbediti praksu o čemu je dužan da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za električara bele tehnike, Osnovi elektrotehnike i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja za električara bele tehnike
 2. Osnovi elektrotehnike
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za električara bele tehnike sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima električara bele tehnike.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima električara bele tehnike- provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima električara bele tehnike, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima električara bele tehnike najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za električara bele tehnike sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima električara bele tehnike.

OPIS ZANIMANJA
 • Alat, pribor, mašine i oprema za izvođenje radova
 • Tehnički propisi i ispitivanje električnih instalacija
 • Izolovani vodovi i kablovi sa priborom za postavljanje
 • Sklopni aparati niskog napona i priključni pribor
 • Zaštita električnih instalacija i potrošača
 
 • Razvodni uređaji niskog napona
 • Vrste električnih instalacija i priključak objekta na razvodnu mrežu
 • Instalacije u stambenim objektima
 • Instalacije u poslovnim i industrijskim objektima
 • Gromobranske instalacije
 • Rasvetna tehnika
 • Zaštita na radu

 

TRAJANJE OBUKE
 • 3 meseca / 240 sati
 • 6 meseci / 600 sati
 • 9 meseci / 1.160 sati

* Dužina trajanja obuke zavisi od godina starosti polaznika : punoletni 3 meseca, maloletni 6 ili 9 meseci

PRAKSA JE BESPLATNA

ISPITI / PROVERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI

Po završenoj obuci ili sa radnim iskustvom minimum 3 meseca polažu se 4 ispita:

 • osnovi struke
 • tehnologija zanimanja
 • bezbednost i zaštita na radu
 • praksa
SERTIFIKAT

Polaznici dobijaju SERTIFIKAT STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI za ELEKTROINSTALATERA sa kojim mogu otvoriti svoju zanatsku radnju ili raditi na tim poslovima kod drugog poslodavca

VALIDNOST SERTIFIKATA

Naši sertifikati su priznati od strane inspekcije rada i inspekcije za bezbednost i zdravlje na radu. Takođe, priznate su i u inostranstvu.

IZGLED DIPLOME

Zanati

ISPITNA PITANJA

Ovde možete preuzeti ISPITNA PITANJA.

 

CENA VEĆ OD 15.600 DINARA.

PLAĆANJE U 2 I VIŠE RATA GOTOVINOM, ČEKOVIMA ILI PREKO ADMINISTRATIVNE ZABRANE.

Za polaznike koji nisu radili na poslovima montera tt mreže i žele da se obuče

Osposobljavanje za montera TT mreže podrazumeva obuku postavljanja i održavanja telekomunikacionih i telefonskih mreža. Na praktičnoj obuci kandidat stiče znanja i veštine o signalima, vrstama signala, šumovima, o žičnim telekomunikacionim kabalovima (podela i vrste), vazdušnim TT linijama, TT instalacijama, optičkim signalima.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u servisima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima montera TT mreže. Polaznik može i sam sebi obezbediti praksu o čemu je dužan da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja – telekomunikacioni vodovi, Osnovi telekomunikacija i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja – telekomunikacioni vodovi
 2. Osnovi telekomunikacija
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za montera TT mreže sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima montera TT mreže.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima montera TT mreže- provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima montera TT mreže, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima montera TT mreže najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za montera TT mreže sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima montera TT mreže.

Za polaznike koji nisu radili na poslovima viklovanja i žele da se obuče

Osposobljavanje za viklovanje podrazumeva obuku namotavanja, premotavanja ili viklovanja električnih mašina (transformatori, električni motori), upoznavanje sa tipovima magneta i njihovom podelom, ispitivanje i proveru ispravnosti mašine, pripremu mašine za premotavanje, izradu različtih namotaja.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u elektroservisima i viklerskim radionicama sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima viklovanja. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja za viklovanje, Osnovi struke za viklovanje i Organizacija i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta:

 1. Tehnologija zanimanja za viklovanje
 2. Osnovi struke za viklovanje
 3. Organizacija i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se pola'u usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za viklovanje sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima viklovanja.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima viklera - viklovanje - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima viklovanja, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima viklovanja najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za viklovanje sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima viklovanja.

Za polaznike koji nisu radili na poslovima serviser rashaldnih uređaja i žele da se obuče

Osposobljavanje za servisera rashladnih uređaja podrazumeva obuku postavljanja, održavanja i popravljanja rashladnih uređaja. Kandidat stiče znanja i veštine o osnovama elektrotehnike, mernim instrumentima, tipovima instalacija, termoizolacionim materijalima, rashladnim uređajima i njihovoj primeni, ispitivanju i punjenju rashladnog sistema, velikim rashladnim sistemima.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u servisima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima servisera rashladnih uređaja. Polaznik može i sam sebi obezbediti praksu o čemu je dužan da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za servisera rashladnih uređaja, Osnovi struke za servisera rashladnih uređaja i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja servisera rashladnih uređaja
 2. Osnovi struke servisera rashladnih uređaja
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za servisera rashladnih uređa sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima servisera rashladnih urađaja.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima servisera rashladnih uređaja - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima servisera rashladnih uređa, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima servisera rashladnih uređaja najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za servisera rashladnih uređaja sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima servisera rashaldnih uređaja.

Sertifikati

sertifikati logo horizontalni

2008. godine smo postali nosioci sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001:2008 čime smo omogućili našim polaznicima da po završenim obukama dobiju sertifikate koji su priznati i van teritorije naše zemlje.

Upisna mesta

 • Beograd - Autokomanda
  Bul. oslobođenja 18b
  011/3693-454, 060/55-35-180
 • Novi Sad
  TC Pariski magazin
  021/66-22-136, 060/55-35-185
 • Šabac
  Masarikova 10
  015/346-176, 060/55-35- 182
 • Sremska Mitrovica
  Stari šor 133
  022/610-076, 060/55-35-183
 • Zrenjanin
  Bulevar Milutina Milankovica bb
  023/521-337, 060/55-35-184

I u vašem gradu