logo-ouznanje

adresa: Zemun, Glavna 18
tel/fax: 011 316 35 89, 011 210 87 29
e-mail: info@ouznanje.co.rs

TopBanerPocetnaBlue

Za polaznike koji nisu radili na poslovima manikira sa nadogradnjom noktijui žele da se obuče

Osposobljavanje za manikira sa nadogradnjom noktiju podrazumeva obuku u kozmetičkim salonima gde kandidat stiče znanja i veštine obrade nokta i nokatne regije sa naodgradnjom. Na praktičnoj obuci kandidati se upoznaju sa anatomijom šake, histologijom kože, oblikovanjem nokta, sečenjem, turpijanjem i poliranjem nokta, nadogradnjom noktiju, izborom tipsi prema obliku nokta, korekcijom veštačkog nokta, lakiranjem noktiju, otklanjanjem zanoktica, masažom šake, upotrebom alata i pribora, održavanjem i sterilizacijom.

Polaznici na obuku idu 1,5 meseci ili 50 školskih časova ukoliko su punoletni, a maloletni polaznici se moraju javiti u našu centralu u Zemunu radi dogovora o dužini trajanja obuke.

Obuka se vrši u kozmetičkim salonima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima manikira sa nadogradnjom noktiju. Polaznik može i sam sebi obezbediti praksu o čemu je dužan da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za manikira sa nadogradnjom noktiju, Osnovi struke za manikira sa nadogradnjom noktiju i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja za manikira sa nadogradnjom noktiju
 2. Osnovi struke za manikira sa nadogradnjom noktiju
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u salonu gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za manikira sa nadogradnjom noktiju sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima manikira sa nadogradnjom noktiju.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima manikira sa naodgradnjom noktiju - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima manikira sa nadogradnjom noktiju, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima manikira sa nadogradnjom noktiju najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za manikira sa nadogradnjom noktiju sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima manikira sa naodgradnjom noktiju.

Objavljeno u Škola nege i lepote

Za polaznike koji nisu radili na poslovima manikira i žele da se obuče

Osposobljavanje za manikira podrazumeva obuku u kozmetičkim salonima gde kandidat stiče znanja i veštine obrade nokta i nokatne regije. Na praktičnoj obuci kandidati se upoznaju sa anatomijom šake, histologijom kože, oblikovanjem nokta, otklanjanjem zanoktica, postupkom rada manikira, lakiranjem noktiju, masažom šake, upotrebom alata i pribora, održavanjem i sterilizacijom.

Polaznici na obuku idu 2 meseca ili 40 školskih časova ukoliko su punoletni, a maloletni polaznici se moraju javiti u našu centralu u Zemunu radi dogovora o dužini trajanja obuke.

Obuka se vrši u kozmetičkim salonima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima manikira. Polaznik može i sam sebi obezbediti praksu o čemu je dužan da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za manikira, Osnovi struke za manikira i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja za manikira
 2. Osnovi struke za manikira
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u salonu gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za manikira sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima manikira.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima manikira - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima manikira, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima manikira najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za manikira sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima manikira.

Objavljeno u Škola nege i lepote

Za polaznike koji nisu radili na poslovima masaža viši i žele da se obuče

Osposobljavanje za masažu viši podrazumeva znanje osnovnog kursa masaže. Obuka se održava prostorijama Univerziteta na Autokomandi vikendom ili u kozmetičkom salonu gde kandidat stiče znanja i veštine za masažu viši ili akopresuru. Ovladava refleksoterapijom, dejstvom na različite delova tela (organi za varenje, za disanje, čulni organi, nervni sitem), akopresurom i akopresurnim tačkama na glavi i telu, masažom refleksne zone stopala.

Polaznici na obuku idu 2 meseca ili 30 školskih časova ukoliko su punoletni, a maloletni polaznici se moraju javiti u našu centralu u Zemunu radi dogovora o dužini trajanja obuke.

Obuka se vrši u kozmetičkim salonima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima masaže viši. Polaznik može i sam sebi obezbediti praksu o čemu je dužan da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja za masažu viši, Osnovi struke za masažu viši i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz tri predmeta:

 1. Tehnologija zanimanja masaže viši
 2. Osnovi struke masaže viši
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u salonu gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za masera viši sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima masera viši.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima masaža viši- provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima masaža viši, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima masaža viši najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za masaža viši sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima masaža viši.

Objavljeno u Škola nege i lepote

Za polaznike koji nisu radili na poslovima nadogradnje noktiju i žele da se obuče

Osposobljavanje za nadogradnju noktiju podrazumeva odlično poznavanje manikira. Na praktičnoj obuci kanidat stiče znanja i veštine o nadogradnji noktiju veštačkim tipsama, o dizajnu tipsi, oblikovanju, pripremi akrlinih noktiju, nadogradnji nokta, upotrebi UV gela u tri sloja, korekciji i uklanjanju tipsi, oblikovanju i jačanju noktiju, upotrebi alata i pribora, održavanu i sterilizaciji.

Polaznici na obuku idu 2 nedelje ili 20 školskih časova ukoliko su punoletni, a maloletni polaznici se moraju javiti u našu centralu u Zemunu radi dogovora o dužini trajanja obuke.

Obuka se vrši u kozmetičkim salonima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima nadogradnje noktiju. Polaznik može i sam sebi obezbediti praksu o čemu je dužan da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skriptu za nadogradnju noktiju iz koje uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik dobija potvrdu da je stručno osposobljeni za nadogradnju noktiju sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima nadogradnje noktiju.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima nadogradnje noktiju - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima nadogradnje noktiju, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima nadogradnje noktiju najmanje 1 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za nadogradnju noktiju sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima nadogradnje noktiju.

Objavljeno u Škola nege i lepote

Za polaznike koji nisu radili na poslovima pedikira i žele da se obuče

Osposobljavanje za pedikira podrazumeva obuku u kozmetičkim salonima gde kandidat stiče znanja i veštine obrade stopala, nokta i nokatne regije. Na praktičnoj obuci kandidati se upoznaju sa anatomijom stopala, masažom stopala, histologijom kože, medicinskim i estetskim pedikirom, obradom nokta, upotrebom alata i pribora.

Polaznici na obuku idu 2 meseca ili 40 školskih časova ukoliko su punoletni, a maloletni polaznici se moraju javiti u našu centralu u Zemunu radi dogovora o dužini trajanja obuke.

Obuka se vrši u kozmetičkim salonima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima pedikira. Polaznik može i sam sebi obezbediti praksu o čemu je dužan da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za pedikira, Osnovi struke za pedikira i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja za pedikira
 2. Osnovi struke za pedikira
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se pola'u usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u salonu gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za pedikira sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima pedikira.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima pedikira- provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima pedikira, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima pedikira najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za pedikira sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima pedikira.

Objavljeno u Škola nege i lepote

Za polaznike koji nisu radili na poslovima pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju i žele da se obuče

Osposobljavanje za pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju podrazumeva obuku u kozmetičkim salonima gde kandidat stiče znanja i veštine obrade nokta i nokatne regije kao i nagodgradnju noktiju. Na praktičnoj obuci kandidati se upoznaju sa anatomijom šake i stopala, masažom stopala, histologijom kože, odstranjivanjem zadebljanja na petama, obradom noktiju ruke i noge, estetskim manikirom sa nadogradnjom noktiju, estetskim pedikirom, upotrebom alata i pribora.

Polaznici na obuku idu 2 meseca ili 70 školskih časova ukoliko su punoletni, a maloletni polaznici idu na obuku 3 meseca ili 100 časova.

Obuka se vrši u kozmetičkim salonima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju. Polaznik može i sam sebi obezbediti praksu o čemu je dužan da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju, Osnovi struke za pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja za pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju
 2. Osnovi struke za pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u salonu gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju- provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima pedikira i manikira sa nadogradnjom noktiju.

Objavljeno u Škola nege i lepote

Za polaznike koji nisu radili na poslovima šminkera i žele da se obuče

Osposobljavanje za šminkera podrazumeva obuku u kozmetičkim salonima gde kandidat stiče znanja i veštine za šminkanje dnevne i večernje šminke. Upoznaje se sa dermatologijom, podelom oblika lica i njegovih delova, pripremom za šminkanje, redosledom šminkanja, nanošenjem podloge, pudera, šminkanjem očiju, slaganjem boja, nanošenjem maskare, šminkom za dan i veče, upotrebom alata i pribora.

Polaznici na obuku idu 2 meseca ili 40 školskih časova ukoliko su punoletni, a maloletni polaznici se moraju javiti u našu centralu u Zemunu radi dogovora o dužini trajanja obuke.

Obuka se vrši u kozmetičkim salonima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima šminkanja. Polaznik može i sam sebi obezbediti praksu o čemu je dužan da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za šminkera, Osnovi struke za šminkera i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja za šminkera
 2. Osnovi struke za šminkera
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u salonu gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za šminkera sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima šminkera.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima šminkera - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima šminkera, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima šminkera najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za šminkera sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima šminkera.

Objavljeno u Škola nege i lepote

Za polaznike koji nisu radili na poslovima depilacije i žele da se obuče

Osposobljavanje za poslove depilacije podrazumeva obuku u kozmetičkim salonima gde kandidat stiče znanja i veštine za rad sa topolim i hladnim voskom. Upoznaje se sa kozmetičkim sirovinama, dermatologijom (koža, sastav i funkcija kože, promene na koži itd.), građa i sastav dlake, depilatori - vrste i njihova upotreba, depilacija svih delova tela, upotreba alata i pribora, održavanje i sterilizacija.

Polaznici na obuku idu 2 meseca ili 40 školskih časova ukoliko su punoletni, a maloletni polaznici se moraju javiti u našu centralu u Zemunu radi dogovora o dužini trajanja obuke.

Obuka se vrši u kozmetičkim salonima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima depilacije. Polaznik može i sam sebi obezbediti praksu o čemu je dužan da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za depilaciju, Osnovi struke za depilaciju i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja za depilaciju
 2. Osnovi struke za depilaciju
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u salonu gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za depilaciju sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima depilacije.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima depilacije - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima depilacije, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima depilacije najmanje 2 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za depilaciju sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima depilacije.

Objavljeno u Škola nege i lepote

Za polaznike koji nisu radili na poslovima masera i žele da se obuče

Osposobljavanje za masera podrazumeva obuku u prostorijama Univerziteta na Autokomandi vikendom ili u kozmetičkom salonu gde kandidat stiče znanja i veštine relaksacione masaže. Ovladava tehnikom manuelne masaže, masažnim medjuhvatima, tehnikom masaže pojedinih delova tela, masažom refleksnih zona, upotreba kozmetičkih preparta za masažu.

Polaznici na obuku idu 2 meseca ili 40 školskih časova ukoliko su punoletni, a maloletni polaznici se moraju javiti u našu centralu u Zemunu radi dogovora o dužini trajanja obuke.

Obuka se vrši u kozmetičkim salonima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima masaže. Polaznik može i sam sebi obezbediti praksu o čemu je dužan da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja za masažu, Osnovi struke za masažu i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz tri predmeta:

 1. Tehnologija zanimanja masaže
 2. Osnovi struke masaže
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u salonu gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za masera sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima masera.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima masera - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima masera, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima masera najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za masera sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima masera.

Objavljeno u Škola nege i lepote

Za polaznike koji nisu radili na poslovima kozmetičara i žele da se obuče

Osposobljavanje za kozmetičara podrazumeva obuku u kozmetičkim salonima gde kandidat stiče znanja i veštine za obavljanje kozmetičkih tretmana lica i vrata. Nastava obuhvata obuku o kozmetičkim sirovinama, sastavu i funkciji kože, promenama na koži, tehniku određivanja tipa kože, stručni pregled lica i vrata, kozmetički tretmani lica i vrata, dubinsko čišćenje kože, maske, upotreba alata i pribora, sterilizacija i održavanje.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u kozmetičkim salonima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima kozmetičara. Polaznik može i sam sebi obezbediti praksu o čemu je dužan da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za kozmetičara, Osnovi struke za kozmetičara i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja za kozmetičara
 2. Osnovi struke za kozmetičara
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u salonu gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za kozmetičara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima kozmetičara.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima kozmetičara - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima kozmetičara, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima kozmetičara najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za kozmetičara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima kozmetičara.

Objavljeno u Škola nege i lepote
Strana 1 od 2

Sertifikati

sertifikati logo horizontalni

2008. godine smo postali nosioci sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001:2008 čime smo omogućili našim polaznicima da po završenim obukama dobiju sertifikate koji su priznati i van teritorije naše zemlje.

Upisna mesta

 • Beograd - Autokomanda
  Bul. oslobođenja 18b
  011/3693-454, 060/55-35-180
 • Novi Sad
  TC Pariski magazin
  021/66-22-136, 060/55-35-185
 • Šabac
  Masarikova 10
  015/346-176, 060/55-35- 182
 • Sremska Mitrovica
  Stari šor 133
  022/610-076, 060/55-35-183
 • Zrenjanin
  Bulevar Milutina Milankovica bb
  023/521-337, 060/55-35-184

I u vašem gradu