logo-ouznanje

adresa: Zemun, Glavna 18
tel/fax: 011 316 35 89, 011 210 87 29
e-mail: info@ouznanje.co.rs

TopBanerPocetnaBlue

ponedeljak, 24 mart 2014

Polaganje za klase u daktilografiji

Da bi polaznik polagao za klase u daktilografiji odnosno stekao zvanje profesionalnog daktilografa, mora znati slepo da kuca. Ovo znanje mora dokazati svedočanstvom srednje škole gde se vidi da je imao kao predmet daktilografiju, korespodenciju ili sličan predmet ili uverenjem bilo koje škole o završenom najmanje jednomesečnom kursu daktilografije (može i uverenje za poslovnog sekretara, tehničkog sekretara, petomesečni ili devetomesečni kurs daktilografije).
Polaganje se može zakazati u roku od jednog dana.

Prilikom polaganja polaznici prekucavaju tri različita teksta, svaki po 5 minuta, koji se posle pregledaju i prebrojavaju se otkucaji. Za konačni broj postignutih otkucaja u minuti uzima se najbolji rad.

Da bi polaznik dobio uverenje o određenoj klasi potrebno je da:

 • za IA kalsu ima 350 i više otkucaja u minuti,
 • za IB klasu ima od 300 - 349 otkucaja u minuti
 • za II klasu ima od 250 - 299 otkucaja u minuti
 • za III klasu ima od 160 - 249 otkucaja u minuti.

Po položenom ispitu, polaznik dobija uverenje o posedovanju klase za koju su položili sa brojem postignutih otkucaja u minuti.

Objavljeno u Škola daktilografije

Polaznici koji žele, mogu se pripremati za proveru brzine odnosno za dobijanje klase u daktilografiji. Pripreme obuhvatacu ciklus od 32 časa, a za nastavu je obezbeđena skripta. Na nastavu se dolazi tri puta nedeljno po 2 sata.

Objavljeno u Škola daktilografije
četvrtak, 20 februar 2014

Obuka za poslovnog sekretara

Obuka za poslovnog sekretara obuhvata osposobljavanje za obavljanje sekretarskih poslova uz poznavanje osnovnih pojmova iz knjigovodstva i računara u ukupnom trajanju od 153 časa. Kroz 5 meseci, dva do tri pute nedeljno po tri školska časa u terminima koji mogu biti pre podne, posle podne ili u međusmeni, polaynici pohađaju nastavu iz daktilografije, sekretarskog poslovanja, korespondencije, pravopisa, poslovne kulture, uvoda u knjigovodstvene poslove i uvoda u računare. Engleski jezik se priznaje iz srednje škole, a ukoliko se želi pohađati nastava, polaznici se kombinuju sa polaznicima škole stranih jezika.

Svaki predmet prati skripta koja je obavezna, a nastava može biti grupna ili individualna (kod grupne nastave jedino se uvod u knjigovodstvene poslove i uvod u računare realizuje u grupi).

Po završenoj nastavi polažu se ispiti iz svakog predmeta iz koga su slušana predavanja, a po uspešno položenim svim ispitima polaznik dobija uvrenje o završenom kursu za poslovne sekretare i sertifikat sa ocenama postignutim na svakom pojedinačnom ispitu.

Objavljeno u Škola daktilografije
četvrtak, 20 februar 2014

Obuka za tehničkog sekretara

Obuka za tehničkog sekretara obuhvata osposobljavanje za obavljanje sekretarskih poslova uz poznavanje osnovnih pojmova iz daktilografije i računara u ukupnom trajanju od 120 časova. U trajanju od 5 meseci, dva do tri pute nedeljno po tri školska časa u terminima koji mogu biti pre podne, posle podne ili u međusmeni, polaznici pohađaju nastavu iz daktilografije, sekretarskog poslovanja, korespondencije, pravopisa, poslovne kulture i uvoda u računare.

Svaki predmet prati skripta koja je obavezna, a nastava može biti grupna ili individualna.

Po završenoj nastavi polažu se ispiti iz predmeta iz kojih su slušana predavanja, a po uspešno položenim svim ispitima polaznik dobija uvrenje o završenom kursu za tehničke sekretare.

Objavljeno u Škola daktilografije
četvrtak, 20 februar 2014

Petomesečni kurs daktilografije

U petomesečnom kursu daktilografije, pored obuke ovladavanja sistemom desetoprstnog slepog kucanja, polaznici pohađaju nastavu iz poslovne kulture, pravopisa, korespondencije i uvoda u računare. Ukupan fond časova je 130 i realizuje se u trajanju od 5 meseci, dva do tri pute nedeljno po tri školska časa u terminima koji mogu biti pre podne, posle podne ili u međusmeni.

Svaki predmet prati skripta koja je obavezna, a nastava može biti grupna ili individualna.

Po završenoj nastavi polažu se ispiti iz svakog predmeta iz koga su bila predavanja, a po uspešno položenim svim ispitima polaznik dobija uvrenje o završenom petomesečnom kursu daktilografije.

Objavljeno u Škola daktilografije
četvrtak, 20 februar 2014

Jednomesečni kurs daktilografije

Ovaj kurs obuhvata ovaladavanje sistemom desetoprstnog slepog kucanja na računaru. Ukupan fond časova je 40 i realizuje se u trajanju 4-5 nedelja za grupnu nastavu dok je fond za individualnu nastavu 16 časova predavanja sa profesorom i 14 časova samostalnog vežbanja. Nastava se održava tri puta nedeljno po tri školska časa u terminima koji mogu biti pre podne, posle podne ili u međusmeni. Nastava se može biti grupna ili individualna.

Kurs prati knjiga koja je obavezna u kojoj se nalaze vežbe koje se rade na časovima, a iz kojih polaznici treba da vežbaju i kod kuće.

Po završenoj obuci, polaznik dobija uvrenje o završenom jednomesečnom kursu daktilografije.

Objavljeno u Škola daktilografije

Sertifikati

sertifikati logo horizontalni

2008. godine smo postali nosioci sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001:2008 čime smo omogućili našim polaznicima da po završenim obukama dobiju sertifikate koji su priznati i van teritorije naše zemlje.

Upisna mesta

 • Beograd - Autokomanda
  Bul. oslobođenja 18b
  011/3693-454, 060/55-35-180
 • Novi Sad
  TC Pariski magazin
  021/66-22-136, 060/55-35-185
 • Šabac
  Masarikova 10
  015/346-176, 060/55-35- 182
 • Sremska Mitrovica
  Stari šor 133
  022/610-076, 060/55-35-183
 • Zrenjanin
  Bulevar Milutina Milankovica bb
  023/521-337, 060/55-35-184

I u vašem gradu