logo-ouznanje

adresa: Zemun, Glavna 18
tel/fax: 011 316 35 89, 011 210 87 29
e-mail: info@ouznanje.co.rs

TopBanerPocetnaBlue

Obuka, kurs i prekvalifikacija za stakloduvača

Za polaznike koji nisu radili na poslovima stakloduvača i žele da se obuče

Osposobljavanje za stakloduvača podrazumeva obuku gde se kandidat obučava kako da koristi plamen, staklene cevi i klešta za izradu raličitih predmeta. Na praktičnoj obuci se upoznaju sa načinom izrade pojedinih predmeta od stakla (čaše, menzure, baloni, epruvete, urezivanje skala na laboratorijskim posudama, bruse otvore i dr.). Primenjuju mere bezbednosti i zaštite na radu.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima stakloduvača. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja, Osnovi struke i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta:

  1. Tehnologija zanimanja
  2. Osnovi struke
  3. Bezbednost i zaštita na radu
  4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za stakloduvača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima stakloduvača.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima stakloduvača -provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima stakloduvača, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima stakloduvača najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za stakloduvača sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima stakloduvača.

Sertifikati

sertifikati logo horizontalni

2008. godine smo postali nosioci sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001:2008 čime smo omogućili našim polaznicima da po završenim obukama dobiju sertifikate koji su priznati i van teritorije naše zemlje.

Upisna mesta

  • Beograd - Autokomanda
    Bul. oslobođenja 18b
    011/3693-454, 060/55-35-180
  • Novi Sad
    TC Pariski magazin
    021/66-22-136, 060/55-35-185
  • Šabac
    Masarikova 10
    015/346-176, 060/55-35- 182
  • Sremska Mitrovica
    Stari šor 133
    022/610-076, 060/55-35-183
  • Zrenjanin
    Bulevar Milutina Milankovica bb
    023/521-337, 060/55-35-184

I u vašem gradu