Odštampajte ovu stranicu

Polaganje za klase u daktilografiji

Da bi polaznik polagao za klase u daktilografiji odnosno stekao zvanje profesionalnog daktilografa, mora znati slepo da kuca. Ovo znanje mora dokazati svedočanstvom srednje škole gde se vidi da je imao kao predmet daktilografiju, korespodenciju ili sličan predmet ili uverenjem bilo koje škole o završenom najmanje jednomesečnom kursu daktilografije (može i uverenje za poslovnog sekretara, tehničkog sekretara, petomesečni ili devetomesečni kurs daktilografije).
Polaganje se može zakazati u roku od jednog dana.

Prilikom polaganja polaznici prekucavaju tri različita teksta, svaki po 5 minuta, koji se posle pregledaju i prebrojavaju se otkucaji. Za konačni broj postignutih otkucaja u minuti uzima se najbolji rad.

Da bi polaznik dobio uverenje o određenoj klasi potrebno je da:

  • za IA kalsu ima 350 i više otkucaja u minuti,
  • za IB klasu ima od 300 - 349 otkucaja u minuti
  • za II klasu ima od 250 - 299 otkucaja u minuti
  • za III klasu ima od 160 - 249 otkucaja u minuti.

Po položenom ispitu, polaznik dobija uverenje o posedovanju klase za koju su položili sa brojem postignutih otkucaja u minuti.

Srodni kursevi