Odštampajte ovu stranicu

Obuka, kurs i prekvalifikacija za masaža viši

Za polaznike koji nisu radili na poslovima masaža viši i žele da se obuče

Osposobljavanje za masažu viši podrazumeva znanje osnovnog kursa masaže. Obuka se održava prostorijama Univerziteta na Autokomandi vikendom ili u kozmetičkom salonu gde kandidat stiče znanja i veštine za masažu viši ili akopresuru. Ovladava refleksoterapijom, dejstvom na različite delova tela (organi za varenje, za disanje, čulni organi, nervni sitem), akopresurom i akopresurnim tačkama na glavi i telu, masažom refleksne zone stopala.

Polaznici na obuku idu 2 meseca ili 30 školskih časova ukoliko su punoletni, a maloletni polaznici se moraju javiti u našu centralu u Zemunu radi dogovora o dužini trajanja obuke.

Obuka se vrši u kozmetičkim salonima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima masaže viši. Polaznik može i sam sebi obezbediti praksu o čemu je dužan da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja za masažu viši, Osnovi struke za masažu viši i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz tri predmeta:

  1. Tehnologija zanimanja masaže viši
  2. Osnovi struke masaže viši
  3. Bezbednost i zaštita na radu
  4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u salonu gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za masera viši sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima masera viši.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima masaža viši- provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima masaža viši, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima masaža viši najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za masaža viši sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima masaža viši.

Srodni kursevi