Odštampajte ovu stranicu

Obuka, kurs i prekvalifikacija za nadogradnju noktiju

Za polaznike koji nisu radili na poslovima nadogradnje noktiju i žele da se obuče

Osposobljavanje za nadogradnju noktiju podrazumeva odlično poznavanje manikira. Na praktičnoj obuci kanidat stiče znanja i veštine o nadogradnji noktiju veštačkim tipsama, o dizajnu tipsi, oblikovanju, pripremi akrlinih noktiju, nadogradnji nokta, upotrebi UV gela u tri sloja, korekciji i uklanjanju tipsi, oblikovanju i jačanju noktiju, upotrebi alata i pribora, održavanu i sterilizaciji.

Polaznici na obuku idu 2 nedelje ili 20 školskih časova ukoliko su punoletni, a maloletni polaznici se moraju javiti u našu centralu u Zemunu radi dogovora o dužini trajanja obuke.

Obuka se vrši u kozmetičkim salonima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima nadogradnje noktiju. Polaznik može i sam sebi obezbediti praksu o čemu je dužan da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skriptu za nadogradnju noktiju iz koje uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik dobija potvrdu da je stručno osposobljeni za nadogradnju noktiju sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima nadogradnje noktiju.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima nadogradnje noktiju - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima nadogradnje noktiju, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima nadogradnje noktiju najmanje 1 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za nadogradnju noktiju sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima nadogradnje noktiju.

Srodni kursevi