Odštampajte ovu stranicu

PowerPoint

PowerPoint je program za izradu prezentacija na računaru i jedan je od najjednostavnijih kompjuterskih programa. Pomoću ovog programa se može brzo i jednostavno osmisliti i kreirati različit prezentacijski materijal prema vlastitim potrebama, bilo da se radi o web prezentaciji, folijama za projektore, brošurama... Prezentacije se sastoje od broja pojedinačnih stranica ili slajdova koji mogu sadržati tekst, slike, animaciju, zvuk i druge objekte koji se mogu slobodno urediti.

Obuka traje 15 časova i isključivo je individualna. Termini nastave su prepodnevni i poslepodnevni. Nastava se izvodi dva puta nedeljno po dva sata.

Po završenom kursu polaže se ispit na osnovu koga se izdaje diploma o završenom kursu PowerPoint.