logo-ouznanje

adresa: Zemun, Glavna 18
tel/fax: 011 316 35 89, 011 210 87 29
e-mail: info@ouznanje.co.rs

TopBanerPocetnaBlue

Za polaznike koji nisu radili na poslovima proizvođača ploča i žele da se obuče

Osposobljavanje za proizvođača ploča podrazumeva obuku u stolarskim radionicama gde se kandidat obučava za izradu pločastih materijala. Kandidat stiče znanja i veštine o mašinama koje se koriste za izradu ploča i pločastih proizvoda. Zavsno do vrste proizvoda pripremaju mašine, alate i materijale za obradu na mašini, podešavaju noževe, programiraju pomoću računara.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u stolarskim radionicama sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima proizvođača ploča. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za proizvođača ploča, Osnovi drvoprerađivačke struke i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja za proizvođača ploča
 2. Osnovi drvoprerađivačke struke
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za proizvođača ploča sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima proizvođača ploča.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima proizvođača ploča- provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima proizvođača ploča, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima proizvođača ploča najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za proizvođača ploča sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima proizvođača ploča.

Za polaznike koji nisu radili na poslovima proizvođača pletarskih proizvoda i žele da se obuče

Osposobljavanje za proizvođača pletarskih proizvoda podrazumeva obuku u pletarskim radionicama gde se kandidat obučava za izradu proizvoda od pruća. Kandidat stiče znanja i veštine konstruisanja pletarskih proizvoda, upoznaje se sa materijalima koji se koriste, alatima i načinom izvođenja pletarskih postupaka pri izradi pletarskih proizvoda, primenjuje mere bezbednosti i zaštite na radu.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u pletarskim radionicama sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima proizvođača pletarskih proizvoda. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za proizvođača pletarskih proizvoda, Osnovi drvoprerađivačke struke i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja za proizvođača pletarskih proizvoda
 2. Osnovi drvoprerađivačke struke
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za proizvođača pletarskih proizvoda sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima proizvođača pletarskih proizvoda.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima proizvođača pletarskih proizvoda- provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima proizvođača pletarskih proizvoda, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima proizvođača pletarskih proizvoda najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za proizvođača pletarskih proizvoda sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima proizvođača pletarskih proizvoda.

Za polaznike koji nisu radili na poslovima proizvođača građe i žele da se obuče

Osposobljavanje za proizvođača građe podrazumeva obuku u stolarskim radionicama gde se kandidat obučava za sečenje, obradu i distribuciju različitih vrsta drveta. Kandidat stiče znanja i veštine o mašinama koje se koriste za obradu građe. Zavsno od toga da li seče daske, grede, letve i dr. priprema mašine, alate i materijale za obradu na mašini, podešavaju noževe, programira pomoću računara.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u stolarskim radionicama sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima proizvođača građe. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za proizvođača građe, Osnovi drvoprerađivačke struke i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja za proizvođača građe
 2. Osnovi drvoprerađivačke struke
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za proizvođača građe sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima proizvođača građe.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima proizvođača građe- provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima proizvođača građe, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima proizvođača građe najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za proizvođača građe sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima proizvođača građe.

Za polaznike koji nisu radili na poslovima izrađivača muzičkih instrumenata i žele da se obuče

Osposobljavanje za izrađivača muzičkih instrumenata podrazumeva obuku u stolarskim radionicama gde se kandidat obučava za izradu muzičkih instrumenata od različitih materijala. Na praktičnoj obuci kandidati se upoznaju sa različitim načinima izrade instrumenata, odabiru materijala za izradu od kojih zavisi i kvalitet zvuka instrumenta, vrše popravke oštećenih instrumenata i dr.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u stolarskim radionicama sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima izrađivača muzičkih instrumenata. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za izrađivača muzičkih instrumenata, Osnovi drvoprerađivačke struke i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja za izrađivača muzičkih instrumenata
 2. Osnovi drvoprerađivačke struke
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za izrađivača muzičkih instrumenata sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima izrađivača muzičkih instrumenata.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima izrađivača muzičkih instrumenata- provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima izrađivača muzičkih instrumenata, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima izrađivača muzičkih instrumenata najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za izrađivača muzičkih instrumenata sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima izrađivača muzičkih instrumenata.

Za polaznike koji nisu radili na poslovima izrađivača ramova i žele da se obuče

Osposobljavanje za izrađivača ramova obuhvata utvrđivanje dimenzija elemenata uramljivanja, pripremu lajsni za uramljivanje i formiranje rama, pripremu paspartua, čuvanje i obradu stakla, pripremu poleđine rama i sastavljanje svih elemenata uramljivanja sa okivanjem rama. Polaznici se upoznaju sa alatima i priborom koji se koristi u svakodnevnom radu, njihovim održavanjem i bezbednim i sigurnim radom.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima izrađivača ramova. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja, Osnovi struke i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja
 2. Osnovi struke
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za izrađivača ramova sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima aranžera u trgovini.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima izrađivača ramova - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima izrađivača ramova, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima izrađivača ramova najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za izrađivača ramova sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima izrađivača ramova.

Za polaznike koji nisu radili na poslovima modelara i žele da se obuče

Osposobljavanje za modelara podrazumeva obuku za izrađivanje predmeta od drveta prema uzorku, dizajniranje novih modela, dorađivanje i popravljanje oštećenih predmeta. Polaznici se upoznaju sa dekorisanjem nameštaja od drveta, izradom elemenata unutrašnje i spoljašnje stolarije, vrstama drveta, greškama i načinima prikrivanja tih nedostataka, alatima i priborima za rad, bezbednim radom.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima modelara. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja, Osnovi struke i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja
 2. Osnovi struke
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za modelara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima modelara.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima modelara - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima modelara, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima modelara najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za modelara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima modelara.

Za polaznike koji nisu radili na poslovima autotapetara i žele da se obuče

Osposobljavanje za autotapetara podrazumeva obuku za „presvlačenje" odnosno tapaciranje sedišta, podova i plafona autobusa, kombija i automobila. Na obuci kandidat se obučava kako da brzo i spretno izvrše zamenu materijala, upoznaje se sa alatom, priborom i materijalima za tapaciranje (eko koža, itison, skaj), da pravilno bira, meri i kroji tkaninu.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u autotapetarskim radionicama sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima autotapetara. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja, Osnovi struke i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja za autotapetara
 2. Osnovi struke
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za autotapetara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima autotapetara.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima autotapetara - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima autotapetara, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima autotapetara najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za autotapetara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima autotapetara.

Za polaznike koji nisu radili na poslovima drvolakirera i žele da se obuče

Na praktičnoj obuci za drvolakirera kandidati se upoznaju sa vrstama i greškama drveta, materijalima i postupcima za otklanjanje i prikrivanje grešaka, struganjem i brušenjem drveta, pripremom površine za lakiranje, lakiranje drvenih površina sa sušenjem i završnim obradama, bojama i lakovima koji se koriste za premazivanje drvenih površina, restauraciju oštećenih drvenih površina.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima drvolakirera. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za drvolakirera, Osnovi drvoprerađivačke struke i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja za drvolakirera
 2. Osnovi drvoprerađivačke struke
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za drvolakirera sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima drvolakirera.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima drvolakirera - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima drvolakirera, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima drvolakirera najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za drvolakirera sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima drvolakirera.

Za polaznike koji nisu radili na poslovima drvostrugara i žele da se obuče

Osposobljavanjem za drvostrugara podrazumeva obradu drveta skidanjem strugotine. Kandidat siče znanja i veštine o strugovima i njihovoj podeli. Zavisno do vrste proizvoda pripremaju mašine, alate i materijale za obradu na strugu, podešavaju noževe, upoznaju se sa zagrevanjem i hlađenjem pri obradi, numeričkim upravljanjem strugom i programiranjem pomoću računara.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u stolarskim pogonima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima drvostrugara. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja za drvostrugara, Osnovi drvoprerađivačke struke i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati.Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja za drvostrugara
 2. Osnovi drvoprerađivačke struke
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva četiri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za drvostrugara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima drvostrugara.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima drvostrugara - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima drvostrugara, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima drvostrugara najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za drvostrugara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima drvostrugara.

Za polaznike koji nisu radili na poslovima duboresca i žele da se obuče

Osposobljavanje za duboresca podrazumeva obuku u stolarskim radionicama i ateljeima gde se kandidat upoznaje sa izborom drveta, redosledom koraka u duborezu, pripremom i oštrenjem alata i pribora, korišćenjem sprava za merenje dubine, rezbarenjem, receptima starih majstora za obnovu drveta.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u stolarskim radionicama sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima duborezca. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja za duborez, Osnovi drvoprerađivačke struke i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta:

 1. Tehnologija zanimanja za duborez
 2. Osnovi drvoprerađivačke struke
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za duborezca sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima duborezca.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima duborezca- provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima duborezca, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima duborezca najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za duborezca sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima duborezca.

Strana 1 od 2

Sertifikati

sertifikati logo horizontalni

2008. godine smo postali nosioci sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001:2008 čime smo omogućili našim polaznicima da po završenim obukama dobiju sertifikate koji su priznati i van teritorije naše zemlje.

Upisna mesta

 • Beograd - Autokomanda
  Bul. oslobođenja 18b
  011/3693-454, 060/55-35-180
 • Novi Sad
  TC Pariski magazin
  021/66-22-136, 060/55-35-185
 • Šabac
  Masarikova 10
  015/346-176, 060/55-35- 182
 • Sremska Mitrovica
  Stari šor 133
  022/610-076, 060/55-35-183
 • Zrenjanin
  Bulevar Milutina Milankovica bb
  023/521-337, 060/55-35-184

I u vašem gradu