logo-ouznanje

adresa: Zemun, Glavna 18
tel/fax: 011 316 35 89, 011 210 87 29
e-mail: info@ouznanje.co.rs

TopBanerPocetnaBlue

Za polaznike koji nisu radili na poslovima aranžera u trgovini i žele da se obuče

Osposobljavanje za aranžera u trgovini podrazumeva obuku za osmišljavanje načina da se izložena roba dopadne kupcima. Polaznici obavljaju pripreme za aranžiranje robe, upoznaju se sa marketingom u trgovini, veštinama i tehnikama izrade aranžerske kompozicije, vođenju dokumentacije o utrošku materijala u aranžiranju i primenjivanju procedura bezbednosti i zaštite na radu.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u trgovinskim preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima autotapetara. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja, Osnovi struke i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja
 2. Osnovi struke
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za aranžera u trgovini sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima aranžera u trgovini.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima aranžera u trgovini - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima aranžera u trgovini, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima aranžera u trgovini najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za aranžera u trgovini sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima aranžera u trgovini.

Objavljeno u Trgovinska struka

Za polaznike koji nisu radili na poslovima magacionera i žele da se obuče

Osposobljavanje za magacionera obuhvata obuku za prijem robe u magacin, kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe i vođenje evidencije o prijemu, pravilnom održavanju postojeće robe u magacinu, vršenju popisa robe, izdavanje robe sa vođenjem određene dokumentacije, utovar i istovar robe prilikom prijema i otprema, održavanju magacinskih prostorija, pakovanju robe i vođenju magacinskih knjiga.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u preduzećima koja imaju magacin sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima magacionera. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja, Osnovi struke i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja
 2. Osnovi struke
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za magacionera sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima magacionera.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima magacionera - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima magacionera, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima magacionera najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za magacionera sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima magacionera.

Objavljeno u Trgovinska struka

Za polaznike koji nisu radili na poslovima prodavca naftnih derivata i žele da se obuče

Osposobljavanje za prodavca naftnih derivata obuhvata savladavanje znanja i veština rukovanja i prodaje nafte i naftnih derivata. Polaznici se obučavaju da ljubazno i strpljivo komuniciraju za potrošačima, da ostave pozitivan utisak na kupca, da izlaže robu, čuva i skladišti robu prema uputstvima i preporukama proizvođača, da daje savete i pruži pomoć potrošačima.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši na pumpama sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima prodavca naftnih derivata. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika : Tehnologija zanimanja, Osnovi struke i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta :

 1. Tehnologija zanimanja
 2. Osnovi struke
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za prodavca naftnih derivata sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima prodavca naftnih derivata.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima prodavca naftnih derivata - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima prodavca naftnih derivata, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima prodavca naftnih derivata najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za prodavca naftnih derivata sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima prodavca naftnih derivata.

Objavljeno u Trgovinska struka

Za polaznike koji nisu radili na poslovima skladištara i žele da se obuče

Osposobljavanje za skladištara podrazumeva obuku u skladišnim objektima gde se kandidat obučava za prihvatanje robe i njeno skladištenje. Na praktičnoj obuci kandidati stiču znanja o vrstama skladišta i robe koja se u njima skladišti, o zalihama i njihovoj strukturi. Kandidat se obučava za prijem i otpremu robe, skladištenje paletizovanog tereta i raznovrsnog materijala.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u preduzećima koja imaju skladišta sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima skladištara. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnologija zanimanja za skladištara, Osnovi struke i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta:

 1. Tehnologija zanimanja za skladištara
 2. Osnovi struke
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za skladištara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima skladištara.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima skladištara- provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima skladištara, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima skladištara najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za skladištara sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima skladištara.

Objavljeno u Trgovinska struka

Za polaznike koji nisu radili na poslovima prodavca mešovite robe - trgovca i žele da se obuče

Osposobljavanje za prodavca mešovite robe - trgovca podrazumeva obuku u trgovinskim objektima gde se kandidat obučava za plasiranje i prodaju određene vrste robe. Na praktičnoj obuci kandidati stiču znanja o raznovrsnosti proizvoda koji se mogu naći u trgovniskom objektu, sortiranju robe, aranžiranju robe u rafovima, usluživanju kupaca, timskom radu.

Polaznici na obuku idu 3, 6 ili 9 meseci zavisno od starosti polaznika (punoletni idu na obuku 3 meseca, deca od 17 do 18 godina 6 meseci, a deca od 15-17 godina 9 meseci). Punoletni polaznici se mogu opredeliti da idu na obuku 6 i 9 meseci po sopstvenom izboru.

Obuka se vrši u trgovinskim objektima sa kojima Univerzitet sarađuje, a na praksu će polaznik biti upućen u roku od najduže 15 dana od dana upisa. Polaznicima će biti dodeljen mentor koji je predavač praktične nastave i ima dugogodišnje iskustvo u poslovima prodavca mesovite robe – trgovca. Polaznik može i sam obezbediti praksu o čemu treba da se izjasni prilikom upisa.

Pre početka obuke, polaznik na Univerzitetu kupuje skripte i dnevnik prakse koji su obavezni za svakog polaznika: Tehnike prodaje, Poznavanje robe i Bezbednost i zaštita na radu. Iz ovih skripti polaznik uči teoriju koju će mu mentor na licu mesta uz rad objašnjavati. Dnevnik prakse se popunjava prema uputstvima mentora.

Nakon realizovanog plana i programa i završene praktične obuke, polaznik polaže ispite iz četiri predmeta:

 1. Tehnike prodaje
 2. Poznavanje robe
 3. Bezbednost i zaštita na radu
 4. Praktična provera

Prva tri ispita se polažu usmeno, iz skripti koje je kandidat kupio na početku obuke, a četvrti ispit se polaže u preduzeću gde je polaznik obavljao praksu.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za prodavca mešovite robe – trgovca sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima prodavca mešovite robe – trgovca.

Za polaznike koji su radili ili rade na poslovima prodavca mešovite robe – trgovca - provera stručne osposobljenosti

Univerzitet organizuje proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji su radili ili rade na poslovima prodavca mešovite robe – trgovca, a nemaju diplomu i sertifikate da su osposobljeni za obavljanje delatnosti.

Za te polaznike firma treba da izda potvrdu da su radili na poslovima prodavca mešovite robe – trgovca najmanje 3 meseca (ili od kada su u radnom odnosu na tim poslovima) i mogu izaći samo na polaganje.

Polaznik na Univerzitetu kupuje skripte iz kojih sprema teorijski deo ispita i kada je spreman, javlja se da se zakaže ispit. Ispit se može organizovati u najkraćem roku (dan-dva) kao i izdavanje sertifikata ukoliko polaznik zadovolji minimum kriterijuma.

Po uspešno položenim ispitima, polaznik dobija diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za prodavca mešovite robe – trgovca sa kojom može raditi u privatnom ili državnom preduzeću na poslovima prodavca mešovite robe – trgovca.

Objavljeno u Trgovinska struka

Sertifikati

sertifikati logo horizontalni

2008. godine smo postali nosioci sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001:2008 čime smo omogućili našim polaznicima da po završenim obukama dobiju sertifikate koji su priznati i van teritorije naše zemlje.

Upisna mesta

 • Beograd - Autokomanda
  Bul. oslobođenja 18b
  011/3693-454, 060/55-35-180
 • Novi Sad
  TC Pariski magazin
  021/66-22-136, 060/55-35-185
 • Šabac
  Masarikova 10
  015/346-176, 060/55-35- 182
 • Sremska Mitrovica
  Stari šor 133
  022/610-076, 060/55-35-183
 • Zrenjanin
  Bulevar Milutina Milankovica bb
  023/521-337, 060/55-35-184

I u vašem gradu